ארועי עבר

ובינר בנושא ביקורת נגישות בחברות 19.08.20

סדנת תחקור נתונים כמותיים 16-27.07.20

שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים 29.07.20

ובינר בנושא ביקורת שכר 13.07.20

סדנה: הונאה, מרמה, שוחד 11-19.03.20

covid-19 במגזר הפיננסי 26.05.20

ובינר – תחקור נתונים אנליטי 18.05.20

ובינר – ניתוח דוחות כספיים – סימולציה 13.05.20

בקרה וביקורת באמצעות כריית נתונים 07.05.20

פיתוח מקצועי בתקופת קורונה 04.05.20

מקומה של האוטומציה בביקורת הפנימית 30.04.20

Risk Assessment in Today's world 26.04.20

שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים 05.03.20

סדנת תקנים מקצועיים מקובלים 06-18.02.20

טיפול במעילות, מודיעין עסקי 05.02.20

הכנס המקצועי השנתי 02.01.20

סדנת כתיבת דוחות ביקורת 03-17.12.19

סדנה: הונאה, מרמה, שוחד 06-19.11.19

השתלמות ביקורת פנימית 04.11-11.12.19

שולחן עגול מבקרים ראשיים 23.09.19

סדנת תקנים מקצועיים 08-15.09.19

סיכונים שלא מדברים עליהם 31.07.19

סדנאות תחקור נתונים 26.06-04.07.19

כנס משותף IIA-ISACA ישראל 12.06.19

קורס CIA לרואי חשבון- 13-16.05.19

ערב עיון מיומנויות רכות 05.05.19

שולחן עגול מבקרים ראשיים 10.04.19

סדנה - ביקורת רכה 31.03-03.04.19

השקת פורום מבקרים צעירים 25.02.9

הכנס המקצועי השנתי 17.01.19