ארועי עבר

סדנה: הונאה, מרמה, שוחד 06-19.11.19

שולחן עגול מבקרים ראשיים 23.09.19

סדנת תקנים מקצועיים 08-15.09.19

סיכונים שלא מדברים עליהם 31.07.19

סדנאות תחקור נתונים 26.06-04.07.19

כנס משותף IIA-ISACA ישראל 12.06.19

קורס CIA לרואי חשבון- 13-16.05.19

ערב עיון מיומנויות רכות 05.05.19

שולחן עגול מבקרים ראשיים 10.04.19

סדנה - ביקורת רכה 31.03-03.04.19

השקת פורום מבקרים צעירים 25.02.9

הכנס המקצועי השנתי 17.01.19

סדנה VBC הדרך הנכונה לנהל סיכונים 16.01.19

סדנה - כתיבת דוחות ביקורת 17.12-30.12.18

יום עיון בחברת SAP ב- 27.11.18

ערב עיון דיבוב ותשאול 10.10.18

יום עיון וסיור בבנק דיסקונט 08.10.18

מבקרים פנימיים מנהלים סיכונים 06.05.18

תחקור נתונים כמותיים 07-09.10.18

ביקורת פנימית בחברה הערבית 26.03.18