סדנת תרבות ארגונית, אתיקה -soft audit

סדנת תרבות ארגונית, אתיקה -soft audit:תפקיד הביקורת הפנימית – 20.4-2.5.21

מרכז אקדמי ומרצה:

בעז ענר, רו"ח, MA, CIA, לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה; מרצה ומנהל סדנאות לביקורת פנימית: אוניברסיטת חיפה-לימודי חוץ ; חבר בוועדת כתב העת ובוועדת כנסים, לימודים והשתלמויות- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל.

קהל היעד:
מבקרים פנימיים, רואי חשבון, חברי ועדות ביקורת, גורמי בקרה, מנהלי סיכונים, קציני ציות.

מתכונת:
הסדנה תערך  במתכונת  של 3 מפגשי "זום" – בני  3.25 שעות אקדמיות כל אחד, תוך שילוב תרגילים, אירועים, סיעור מוחות, שיתוף והפעלה של המשתתפים. בנוסף, יינתנו תרגילי בית (בהיקף של 45 דקות אקדמיות לכל מפגש, תוך הערות ופתרון של המרכז האקדמי במפגש הבא).

מועדי הסדנה:
20.4.21
27.4.21
2.5.21

שעות:
כל מפגש יתקיים בין השעות 19:00-16:00, כדלקמן:
16:00 – 17:30 שיעור
17:30 – 17:45 הפסקה
17:45 – 19:00 שיעור

הסדנה מקנה: 12 שעות CPE (כולל 12 שעות CPE בתחום אתיקה).
תעודה: למשתתפים שנכחו ב- 100% מהמפגשים תוענק תעודה.

עלות הסדנה:
חברי לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 400 ₪
חברי לשכת רו"ח 475 ₪
חברי לשכות אחיות (לשכת עו"ד,איגוד מבקרי רשויות מקומיות, ISACA ישראל, איגוד הדירקטורים) 600 ₪
אחרים 775 ₪

מבוא ומטרת הסדנה:

"תרבות ארגונית אוכלת את האסטרטגיה לארוחת בוקר" – פיטר דרוקר: תרבות ארגונית גרועה מהווה סיכון משמעותי. האירוע של וולס -פָארגו וכן של חברת אוּבֶר הן רק דוגמאות מועטות לשערוריות שנחשפו מאוחר מדי ולא טופלו ושורשן בתרבות ארגונית קלוקלת. גם בישראל נחשפו מקרים לא מעטים של תרבות ארגונית קלוקלת – מהמסד עד הטפחות: מההנהלה הבכירה ועד עובדים ודרגי ניהול זוטרים.
בחינת התרבות הארגונית מהווה צלילה לנבכי הארגון תוך איתור זרמים מתחת לפני השטח. אחד הכלים בנדון הוא –"ביקורת רכה" -soft audit  המעלה פערים בין הקוד האתי הרשמי לבין איכות הטמעתו ואמון העובדים בערכיו; פערים בין המדיניות, האסטרטגיה והנהלים לאיכות ההטמעה; פערים בין עמדות של לקוחות וספקים לבין הדעות של מנהלים ומקבלי ההחלטות בארגון; פערים במציאות הנתפשת בין אגף משאבי אנוש לעובדים; בין מנהלים לעובדים; בין הקו החם הפורמלי לבין אמון העובדים בחיסיון האישי שהקו החם אמור לתת למתלונן.

המטרה:
מתן שיטה וכלים למבקר הפנימי – לחשוף ולדווח על סיכוני תרבות ארגונית, אתיקה וממשל תאגידי, תוך לימוד, תרגול והטמעה של תהליכי ביקורת חדשניים.

תוכנית הסדנה:
 • מהי תרבות ארגונית ומה המשמעות של ביקורת רכה- – soft audit
 • מה ההבדל בין ביקורת מקובלת – לביקורת רכה
 • מהי התרומה / הוספת ערך של ביקורת רכה בשונה מביקורת מקובלת
 • כלים ושיטות בדיקה בגישת הביקורת הרכה
 • ביקורת רכה ובקרה ארגונית – באמצעות חיישנים
 • כיצד משלבים בדוח הביקורת נתונים ומידע של הביקורת המקובלת עם מידע וניתוחים שעולים מהביקורת הרכה; וכיצד בוחנים ומנתחים פערים בין שני סוגי הנתונים – ככל שהם עולים.
 • דוגמאות מדוחות ביקורת: דוגמאות של ביקורת רכה ששולבו בדוחות ביקורת ותרומתן
 • כלים בביקורת רכה -לימוד ותרגול :
 • מה הן דרישות היסוד של ראיונות מובנים, סקרים ושאלונים
 • הלכה ומעשה: כיצד בונים שאלון- הדגשים, תרגילים והדגמות
 • שאלת המדגם- גודל האוכלוסייה והרכבה
 • שאלת איסוף המידע מהביקורת הרכה, ניתוחו ואימותו עם המידע המקובל – העולה מהביקורת המקובלת
 • חיישנים ארגוניים המסייעים באיתור חריגות
 • קוד אתי וקוד התנהגות
 • ההבדלים בין השניים
 • מרכיבים חיוניים של קוד ההתנהגות
 • האם קוד ההתנהגות אכן מוטמע בארגון – דרכי בדיקה
תרגיל צוותי/אישי-שלב א':
 • תרגיל אישי/קבוצתי- ניתוח והדגמות של המשתתפים – מה ניתן היה להשביח במטלות שהם כבר ביצעו/ מבצעים, אילו יישמו ביקורת רכה
תרגילים צוותיים – שלב ב'
 • מסקר מוקדם לביקורת רכה – בחירת נושאים חדשים, כדוגמת אלה המפורטים להלן- תוך בחינת שלבי עבודת הביקורת ויישום ביקורת רכה:
  • שלב ראשון: לימוד ראשוני של הנושא: איתור מקורות מידע, כלים ושיטות בדיקה –עיצוב תכנית ביקורת המשלבת ביקורת רכה יחד עם ביקורת מקובלת – הצגה בפני המשתתפים בסדנה.
  • שלב שני: לימוד/התמקדות ותרגול הליכי תכנון ובניה של: שאלון/סקר/ ראיון מובנה – כולל הצגה בפני המשתתפים בסדנה
הדגמות ותרגול ממגוון של נושאים/מטלות חדשניות, שעשויות לעלות בסדנה:
 • הקוד האתי: מדידת תחושות ועמדות של עובדים באשר לקוד האתי, האמון בו ואופן הטמעתו בארגון
 • משאבי אנוש: עמדות העובדים באשר לתפקוד ושירות משאבי האנוש מול עמדות הנהלת  משאבי אנוש
 • ממדי ביצוע: KPI  האם המדד הכמותי מספק; האם הוא תורם להשגת יעדי הארגון או אף עלול לפגוע בהם; האם ישנה נטייה לשפר/לייפות את הדיווח; בדיקה באמצעות ביקורת מקובלת ורכה
 • הטרדות מיניות: האם הפעולות הפורמליות של הארגון למניעת הטרדות מיניות אכן חלחלו – הוטמעו ברמת השטח; האם הן מספקות; האם יש התמודדות נאותה עם הסיכונים
 • פורטל הארגון – הפנימי והחיצוני: האם ידידותי, מועיל, מביא ערך לארגון – עמדות עובדים ולקוחות, בלוויית ביקורת מקובלת ורכה
 • בחינת הקו החם ותרומתו: בחינה מקובלת ובחינה איכותית באמצעות ביקורת רכה
 • תלונות ושביעות רצון הלקוח: הבקרה הארגונית, החשיבות לארגון ותרומת הביקורת הרכה
 • סיכום: דיון על המסקנות שעולות  מהסדנה -מהיבט הארגון והביקורת הפנימית .

 

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

 

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד