מידע מקצועי

מיון לפי נושא

אבטחת מידע וסייבר
אפקטיביות הביקורת הפנימית
ביקורת ממוחשבת אנליזה וכלים
ביקורת נושאים/תהליכים
הונאות / מעילות
טיפים טכניים
טכנולוגיה וחדשנות
מגזר ציבורי
מגזר שלישי
מיומנויות רכות
ממשל תאגידי ואי תלות המבקר
מצגות מכנסים ואירועים
מתודולוגיה ושיטות
ניהול סיכונים
ניירות עמדה- IIA ישראל