מידע מקצועי

מיון לפי נושא

אבטחת איכות הביקורת
אתיקה וציות
ביקורת תהליכים
בנקאות ופיננסים
הונאות / מעילות
חוק ומשפט
טכנולוגיה ואבטחת מידע
טכניקות וכלים לביקורת
מגזר ממשלתי
מגזר שלישי
מיומנויות
מלכ"רים
מצגות מכנסי האיגוד
ניהול סיכונים
ניירות עמדה- IIA ישראל
תקנים מקצועיים