קורסים וערבי עיון

05.02.20

05.02.20 טיפול במעילות, מודיעין עסקי וסיכוני סייבר

06.02.20

06-18.02.20 סדנת תקנים מקצועיים מקובלים

03.12.19

03-17.12.19 סדנת כתיבת דוחות ביקורת

06.11.19

06-19.11.19 סדנה: הונאה, מרמה, שוחד

04.11.19

04.11-11.12.19 השתלמות ביקורת פנימית

08.09.19

08-15.09.19 סדנת תקנים מקצועיים מקובלים

פרטים בקרוב

שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים