קורסים וערבי עיון

16.07.20

16-27.07.20 סדנת תחקור נתונים

17.08.20

17.08-02.11.20 קורס ניהול סיכונים

19.08.20

19.08.20 ובינר ביקורת נגישות בחברות

29.07.20

29.07.20 שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים

פרטים בקרוב

פורום מבקרים פנימיים צעירים

01.10.20

10.2020 תואר שני במשפטים וביקורת פנימית

22.04.20

22.04.20 - webinar בגדי הביקורת החדשים