קורסים וערבי עיון

פרטים בקרוב

פורום מבקרים פנימיים צעירים

פרטים בקרוב

שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים

16.07.20

16-27.07.20 סדנת תחקור נתונים

פרטים בקרוב

05.20 ערב עיון- ניתוח דוחות כספיים

פרטים בקרוב

05-07.20 קורס ניהול סיכונים בביקורת פנימית

22.04.20

22.04.20 - webinar בגדי הביקורת החדשים

22.03.20

22.03.20 ערב על הבר מבקרים צעירים

11.03.20

11-19.03.20 סדנה: הונאה, מרמה, שוחד