קורסים וערבי עיון

17.11.20

17.11-08.12.20 סדנה - כתיבת דוחות ביקורת

12.11.20

12.11.20 שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים

09.11.20

09-16.11.20 קורס הבטחת איכות QAR

13.10.20

השתלמות ביקורת פנימית 13.10-30.12.20

17.08.20

17.08-02.11.20 קורס ניהול סיכונים

פרטים בקרוב

פורום מבקרים פנימיים צעירים

01.10.20

10.2020 תואר שני במשפטים וביקורת פנימית