קורסים וערבי עיון

26.05.20

26.05.20 covid-19 במגזר הפיננסי

18.05.20

18.05.20 ובינר - תחקור נתונים אנליטי

07.05.20

07.05.20 בקרה וביקורת באמצעות כריית נתונים

13.05.20

13.05.20 ובינר - ניתוח דוחות כספיים - סימולציה

פרטים בקרוב

פורום מבקרים פנימיים צעירים

פרטים בקרוב

שולחן עגול מבקרים פנימיים ראשיים

16.07.20

16-27.07.20 סדנת תחקור נתונים

פרטים בקרוב

05-07.20 קורס ניהול סיכונים בביקורת פנימית

26.04.20

Risk Assessment in Today's World 26.04.20

22.04.20

22.04.20 - webinar בגדי הביקורת החדשים

11.03.20

11-19.03.20 סדנה: הונאה, מרמה, שוחד