חברי דירקטוריון

דורון כהן יו"ר ונשיא הלשכה, יו"ר האקזקוטיבה, קשר למשרד מבקר המדינה

למדתי כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב. את רב הקריירה שלי עשיתי בחברות עסקיות: בביקורת חיצונית במשרד קסלמן וקסלמן, בביקורת פנימית כמבקר פנימי ראשי של כימיקלים לישראל. בתפקידי כספים בכירים וניהול, בחברות מובילות בארץ ובחו"ל -בכימיקלים לישראל, בדפי זהב, בקבוצת שטראוס עלית ובקבוצת קרדן.


תקציר קורות חיים
מירי גרוסמן משנה לנשיא, קשר ללשכת עו"ד

תקציר קורות חיים
דורון רונן סגן וממלא מקום הנשיא, יו"ר הוועדה המקצועית, יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות, יו"ר ועדת השתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית, קשר ללשכת רו"ח

תקציר קורות חיים
ניר אבנון סגן נשיא, יו"ר משותף ועדת גיוס ושימור חברים, יו"ר ועדת משנה לימודים אקדמיים

תקציר קורות חיים
שרון ויטקובסקי-טביב סגנית נשיא, יו"ר ועדת מידע ופרסומים כולל הנוכחות הדיגיטלית ועורכת כתב העת

תקציר קורות חיים
גלבוע ויספיש סגן נשיא, יו"ר ועדת כספים והשקעות

תקציר קורות חיים
דורון רוזנבלום סגן נשיא, יו"ר ועדת הקשר ל- IIA ול- ECIIA, יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות

תקציר קורות חיים
דניאל שפירא סגן נשיא, קשר לכנסת, יו"ר משותף ועדת גיוס ושימור חברים

תקציר קורות חיים
אייל בן אבי יו"ר פורום חדשנות ואנליטיקס

תקציר קורות חיים
גיל בר יו"ר פורום ניהול סיכונים, יו"ר פורום מבקרים פנימיים ראשיים

תקציר קורות חיים
אריה ברסקי יו"ר ועדת משנה חגיגות ה- 60

תקציר קורות חיים
יוסי גינוסר יו"ר פורום מעילות והונאות

תקציר קורות חיים
גלית וייזר יו"ר משותף פורום המגזר הפיננסי

תקציר קורות חיים
גרשון לוינסקי יו"ר פורום החברות הממשלתיות

תקציר קורות חיים
ליאור סגל גזבר, מזכיר, יו"ר ועדת תקנון

תקציר קורות חיים
אורית שבתאי פרנק יו"ר פורום רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

תקציר קורות חיים
מירב שגיא יהודיין יו"ר פורום משרדי הממשלה

תקציר קורות חיים
אורן שחר יו"ר ועדת משנה למענה לשאלות מקצועיות של חברים