חברי דירקטוריון

דורון רונן יו"ר ונשיא הלשכה, יו"ר האקזקוטיבה, קשר למשרד מבקר המדינה, יו"ר הוועדה המקצועית, יו"ר ועדת השתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית, קשר ללשכת רו"ח

בעל ניסיון מקצועי וניהולי משנת 1982 בתחומי ממשל תאגידי, ניהול סיכונים, ביקורת פנימית וביקורת מערכות מידע, ביקורת חקירתית. בעל תואר MA בהצטיינות בביקורת פנימית וציבורית


תקציר קורות חיים
דורון רוזנבלום סגן ומ"מ נשיא, יו"ר ועדת הקשר ל- IIA ול- ECIIA, יו"ר ועדת כנסים לימודים והשתלמויות

תקציר קורות חיים
ניר אבנון סגן נשיא, יו"ר ועדת משנה לימודים אקדמיים

תקציר קורות חיים
גלבוע ויספיש סגן נשיא, יו"ר ועדת כספים והשקעות

תקציר קורות חיים
דניאל שפירא סגן נשיא, קשר לכנסת, יו"ר משותף ועדת גיוס ושימור חברים

תקציר קורות חיים
גיל בר יו"ר פורום ניהול סיכונים, יו"ר פורום מבקרים פנימיים ראשיים, יו"ר ועדת אסטרטגיה

תקציר קורות חיים
יוסי גינוסר יו"ר פורום מעילות והונאות

תקציר קורות חיים
גלית וייזר יו"ר פורום המגזר הפיננסי

תקציר קורות חיים
ליאור סגל גזבר, מזכיר, יו"ר ועדת מידע ופרסומים כולל הנוכחות הדיגיטלית ועורך כתב העת, יו"ר ועדת תקנון, קשר ללשכת עו"ד

תקציר קורות חיים
אורית שבתאי פרנק יו"ר פורום רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

תקציר קורות חיים
אורן שחר יו"ר ועדת משנה למענה לשאלות מקצועיות של חברים

תקציר קורות חיים
עדי שחרור יו"ר פורום משרדי הממשלה