חברי דירקטוריון

דורון רונן יו"ר ונשיא הלשכה, יו"ר האקזקוטיבה, קשר למשרד מבקר המדינה, יו"ר הוועדה המקצועית, יו"ר ועדת השתלמויות לפי חוק הביקורת הפנימית, קשר ללשכת רו"ח

בעל ניסיון מקצועי וניהולי משנת 1982 בתחומי ממשל תאגידי, ניהול סיכונים, ביקורת פנימית וביקורת מערכות מידע, ביקורת חקירתית. בעל תואר MA בהצטיינות בביקורת פנימית וציבורית


תקציר קורות חיים
דורון רוזנבלום סגן ומ"מ נשיא, יו"ר ועדת הקשר ל- IIA ול- ECIIA, יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות

תקציר קורות חיים
ניר אבנון סגן נשיא, יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות, יו"ר משותף ועדת גיוס ושימור חברים, יו"ר ועדת משנה לימודים אקדמיים

תקציר קורות חיים
שרון ויטקובסקי-טביב סגנית נשיא, יו"ר ועדת מידע ופרסומים כולל הנוכחות הדיגיטלית ועורכת כתב העת

תקציר קורות חיים
גלבוע ויספיש סגן נשיא, יו"ר ועדת כספים והשקעות

תקציר קורות חיים
דניאל שפירא סגן נשיא, קשר לכנסת, יו"ר משותף ועדת גיוס ושימור חברים

תקציר קורות חיים
אייל בן אבי יו"ר פורום חדשנות ואנליטיקס

תקציר קורות חיים
גיל בר יו"ר פורום ניהול סיכונים, יו"ר פורום מבקרים פנימיים ראשיים, יו"ר ועדת אסטרטגיה

תקציר קורות חיים
יוסי גינוסר יו"ר פורום מעילות והונאות

תקציר קורות חיים
גלית וייזר יו"ר משותף פורום המגזר הפיננסי

תקציר קורות חיים
גרשון לוינסקי יו"ר פורום החברות הממשלתיות

תקציר קורות חיים
ליאור סגל גזבר, מזכיר, יו"ר ועדת תקנון, קשר ללשכת עו"ד

תקציר קורות חיים
יוגב קוריאט יו"ר ועדת הגנת חברים

תקציר קורות חיים
אורית שבתאי פרנק יו"ר פורום רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

תקציר קורות חיים
ערן שחף יו"ר משותף פורום המגזר הפיננסי

תקציר קורות חיים
אורן שחר יו"ר ועדת משנה למענה לשאלות מקצועיות של חברים