חברי הנהלה

דורון כהן נשיא האיגוד

למדתי כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב. את רב הקריירה שלי עשיתי בחברות עסקיות: בביקורת חיצונית במשרד קסלמן וקסלמן, בביקורת פנימית כמבקר פנימי ראשי של כימיקלים לישראל. בתפקידי כספים בכירים וניהול, בחברות מובילות בארץ ובחו"ל -בכימיקלים לישראל, בדפי זהב, בקבוצת שטראוס עלית ובקבוצת קרדן.


תקציר קורות חיים
דורון רונן משנה לנשיא, יו"ר הוועדה המקצועית, יו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות, יו"ר ועדת הקשר ללשכת רו"ח

תקציר קורות חיים
אילון לילי יו"ר ועדת חברות ממשלתיות

תקציר קורות חיים
בן משה רחלי מובילת צוות עדכוני חקיקה

תקציר קורות חיים
בר גיל יו"ר וועדת ניהול סיכונים, מוביל פורום מבקרים פנימים ראשיים

תקציר קורות חיים
גולדרביטר אינה מנהלת לשכת נשיא האיגוד

תקציר קורות חיים
גרופל רון סגן נשיא, יו"ר ועדת קשר לחברות הציבוריות, יו"ר ועדת קשר לצה"ל

תקציר קורות חיים
דלומי לינור יו"ר ועדת פרסום ושיווק

תקציר קורות חיים
ויטקובסקי-טביב שרון יו"ר ועדת מידע ופרסומים כולל הנוכחות הדיגיטלית עורכת כתב העת, יו"ר ועדת גיוס ושימור חברים

תקציר קורות חיים
וייזר גלית יו"ר ועדת הקשר לבנקים

תקציר קורות חיים
כץ דב יו"ר ועדת הקשר למבקרי הרשויות המקומיות והחברות העירוניות

תקציר קורות חיים
סגל ליאור מזכיר, יו"ר ועדת הקשר ללשכת עו"ד

תקציר קורות חיים
סייג גבי יו"ר ועדת הקשר לאקדמיה

תקציר קורות חיים
רוזנבלום דורון סגן נשיא, יו"ר ועדת הקשר לאיגוד הבינלאומי (IIA), יו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות

תקציר קורות חיים
רוזנבלום שמואל גזבר, יו"ר ועדת כספים והשקעות, פורום מעילות והונאות

תקציר קורות חיים
שחף ערן יו"ר ועדת המבקרים הפנימיים בגופים מוסדיים

תקציר קורות חיים
שחר אורן יו"ר הוועדה למענה לשאלות מקצועיות של חברים

תקציר קורות חיים
שפירא דניאל יו"ר ועדת הקשר לכנסת ויו"ר ועדת הביקורת

תקציר קורות חיים
ארז חגי יו"ר ועדת השמת חברים

תקציר קורות חיים
קרופ אורית יו"ר ועדת הקשר למשרדי ממשלה