21-28.02.21 Storytelling + Storypresent

מתכונת הסדנה- 
הסדנה תיערך בזום, במתכונת של 2 מפגשי זום באורך של 3.5 שעות אקדמיות כל אחד

מועדי הסדנה: 
21/2/21

16:00 – 17:30 סדנה
17:30 – 17:40 הפסקת רענון
17:40 – 19:10 סדנה

28/2/21

16:00 – 17:30 סדנה
17:30 – 17:40 הפסקת רענון
17:40 – 19:10 סדנה

המפגשים יכללו: 
הרצאה, הפעלות, תרגילים אישיים וצוותיים

הסדנה מקנה :7 שעות CPE למשתתפים בשני המפגשים

 עלות ההשתתפות למפגש Storytelling :

חבר לשכת המבקרים IIA ישראל- 150 ש"ח
חבר לשכת רו"ח- 170 ש"ח
חבר לשכות אחיות- 200 ש"ח
אחר: 300 ש"ח

עלות הסדנה למשתתף בשתי הסדנאות- Storytelling+ Storypresent- 

חבר לשכת המבקרים IIA ישראל- 250 ש"ח
חבר לשכת רו"ח-290 ש"ח
חבר לשכות אחיות- 350 ש"ח
אחר: 550 ש"ח
(לא ניתן להירשם למפגש Storypresent  מבלי להיות נוכח במפגש Storytelling)

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד