אתם מכירים בוודאי את הספר "מי הזיז את הגבינה שלי".
בספר מתאר ספנסר ג'ונסון את מבוך העכברים, את התרוקנות
הגבינה ב"תחנות הגבינה" והתגובות לה ואת ההכרח לזהות את המצב
ולצאת לעבר תחנות גבינה חדשות (למרות הקושי שבשינוי הרגלים).

בסקר של DELOITTE משנת 2016, שכותרתו "Evolution or irrelevance?",
מצביעים כאלף מבקרים ראשיים על התרוקנות של תחנות הגבינה:
סדקים בסטטוס-קוו הקיים , פערי מיומנות של עובדים
והצורך בשינוי במודל ההפעלה של הביקורת.

האם גם את/אתה שותפים לתחושה שצריך להמציא את עצמנו מחדש??
למטרה זו ממש נועד הבלוג: להשתתף ולשתף בחוויות של טרנספורמציה, ניסיונות,
למידה מטעויות ופריצות דרך וחדשנות מקצועית בעולם הביקורת.

בואו נצא יחד לחפש מחוזות חדשים של גבינה.
margalitsp@gmail.com

אתם מכירים בוודאי את הספר "מי הזיז את הגבינה שלי".
בספר מתאר ספנסר ג'ונסון את מבוך העכברים, את התרוקנות
הגבינה ב"תחנות הגבינה" והתגובות לה ואת ההכרח לזהות את המצב
ולצאת לעבר תחנות גבינה חדשות (למרות הקושי שבשינוי הרגלים).

בסקר של DELOITTE משנת 2016, שכותרתו "Evolution or irrelevance?",
מצביעים כאלף מבקרים ראשיים על התרוקנות של תחנות הגבינה:
סדקים בסטטוס-קוו הקיים , פערי מיומנות של עובדים
והצורך בשינוי במודל ההפעלה של הביקורת.

האם גם את/אתה שותפים לתחושה שצריך להמציא את עצמנו מחדש??
למטרה זו ממש נועד הבלוג: להשתתף ולשתף בחוויות של טרנספורמציה, ניסיונות,
למידה מטעויות ופריצות דרך וחדשנות מקצועית בעולם הביקורת.

בואו נצא יחד לחפש מחוזות חדשים של גבינה.
margalitsp@gmail.com

פסח קורונה- עוצרים ומתבוננים

בסקר של Deloitte משנת 2016 מצביעים כאלף מבקרים על הצורך בשינויים. להיות או לחדול. ברמה האישית, כותרת הסקר מתארת את החוויה המקצועית שאני חווה משנת 2011: מחאה חברתית, שינויים רגולטוריים דרמטיים, חילופי בעלי מניות ועוד. כל אלה דחפו אותי הרחק מאזור הנוחות. יש רק ברירה אחת: להמציא את עצמי מחדש.

להמשך קריאה >>

סטארטפים בביקורת פנימית

בסקר של Deloitte משנת 2016 מצביעים כאלף מבקרים על הצורך בשינויים. להיות או לחדול. ברמה האישית, כותרת הסקר מתארת את החוויה המקצועית שאני חווה משנת 2011: מחאה חברתית, שינויים רגולטוריים דרמטיים, חילופי בעלי מניות ועוד. כל אלה דחפו אותי הרחק מאזור הנוחות. יש רק ברירה אחת: להמציא את עצמי מחדש.

להמשך קריאה >>

משימות ביקורת מרובות מבוקרים – החוויה הרגשית

בסקר של Deloitte משנת 2016 מצביעים כאלף מבקרים על הצורך בשינויים. להיות או לחדול. ברמה האישית, כותרת הסקר מתארת את החוויה המקצועית שאני חווה משנת 2011: מחאה חברתית, שינויים רגולטוריים דרמטיים, חילופי בעלי מניות ועוד. כל אלה דחפו אותי הרחק מאזור הנוחות. יש רק ברירה אחת: להמציא את עצמי מחדש.

להמשך קריאה >>

סט כלים שימושיים מתחום מדעי ההתנהגות לעולם הביקורת

בסקר של Deloitte משנת 2016 מצביעים כאלף מבקרים על הצורך בשינויים. להיות או לחדול. ברמה האישית, כותרת הסקר מתארת את החוויה המקצועית שאני חווה משנת 2011: מחאה חברתית, שינויים רגולטוריים דרמטיים, חילופי בעלי מניות ועוד. כל אלה דחפו אותי הרחק מאזור הנוחות. יש רק ברירה אחת: להמציא את עצמי מחדש.

להמשך קריאה >>

איתור מוקדם של מעילות באמצעות אינדיקטורים התנהגותיים

בסקר של Deloitte משנת 2016 מצביעים כאלף מבקרים על הצורך בשינויים. להיות או לחדול. ברמה האישית, כותרת הסקר מתארת את החוויה המקצועית שאני חווה משנת 2011: מחאה חברתית, שינויים רגולטוריים דרמטיים, חילופי בעלי מניות ועוד. כל אלה דחפו אותי הרחק מאזור הנוחות. יש רק ברירה אחת: להמציא את עצמי מחדש.

להמשך קריאה >>

יישום "LEAN" ביחידת הביקורת

בסקר של Deloitte משנת 2016 מצביעים כאלף מבקרים על הצורך בשינויים. להיות או לחדול. ברמה האישית, כותרת הסקר מתארת את החוויה המקצועית שאני חווה משנת 2011: מחאה חברתית, שינויים רגולטוריים דרמטיים, חילופי בעלי מניות ועוד. כל אלה דחפו אותי הרחק מאזור הנוחות. יש רק ברירה אחת: להמציא את עצמי מחדש.

להמשך קריאה >>

התקדמות או חוסר רלוונטיות

בסקר של Deloitte משנת 2016 מצביעים כאלף מבקרים על הצורך בשינויים. להיות או לחדול. ברמה האישית, כותרת הסקר מתארת את החוויה המקצועית שאני חווה משנת 2011: מחאה חברתית, שינויים רגולטוריים דרמטיים, חילופי בעלי מניות ועוד. כל אלה דחפו אותי הרחק מאזור הנוחות. יש רק ברירה אחת: להמציא את עצמי מחדש.

להמשך קריאה >>

דוחות הביקורת בעידן Too Much Information

בסקר של Deloitte משנת 2016 מצביעים כאלף מבקרים על הצורך בשינויים. להיות או לחדול. ברמה האישית, כותרת הסקר מתארת את החוויה המקצועית שאני חווה משנת 2011: מחאה חברתית, שינויים רגולטוריים דרמטיים, חילופי בעלי מניות ועוד. כל אלה דחפו אותי הרחק מאזור הנוחות. יש רק ברירה אחת: להמציא את עצמי מחדש.

להמשך קריאה >>