מבקר/ת פנים למרכז הישראלי לאפטרפסות (הקדש)

למרכז הישראלי לאפטרפסות (הקדש) דרוש/ה
מבקר/ת פנים

תנאי הסף:
• כשיר/ה להתמנות כמבקר פנים בגוף ציבורי לפי הוראות סעיף 3(א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992
• ניסיון משמעותי בביקורת פנים במגזר הציבורי או במגזר החברתי.

פעולות הביקורת יערכו במשרדי המרכז, המצויים בירושלים ובמחוזות בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, לפי הצורך.

היקף העבודה ייקבע ע"י ועדת הביקורת של המרכז הישראלי לאפטרפסות ועל ידי נאמני המרכז הישראלי לאפטרפסות; תכנית הביקורת תיקבע בהתאם לכתב ההקדש.
התפקיד ייעשה במסגרת העסקה קבלנית וללא מערכת יחסי עובד-מעסיק בין המרכז הישראלי לאפוטרופסות ומבקר/ת הפנים.

יש לפנות בכתב עד ליום חמישי כא באייר תש"פ 14/05/2020
בצירוף קורות חיים, תעודות בדבר השכלה ושמות ממליצים
במייל : hr@apotropus.org
הודעה זו והליך הבחירה אינם בגדר מכרז

השארת תגובה