גיליון 7_0013_משולחנה של הועדה לעניינ ביקורת המדינה בכנסת

השארת תגובה