להתפתח או להפוך ללא רלוונטית? סקר גלובאלי בנושא הביקורת הפנימית- כנס 05.01.17