הערכות לשעת חירום פרקטיקות מקובלות מנקודת מבט המבקר הפנימי- כנס 05.01.17