גיליון 5_0009_האם יש קשר בין גודל מחלקת הביקורת לרמת הבשלות שלה

השארת תגובה