מי אוהב ביקורת?

מי אוהב ביקורת? כנראה שמרבית האנשים לא ממש.

הביקורת הפנימית משמשת כשומר סף בארגון, ועל כן המעמד שניתן לה – בחקיקה, בתקנות, ע"י רגולטורים ובפרט ע"י ראשי הארגון, הינו קריטי להצלחתה.

לצד זאת, חובת ההוכחה היא על המבקר הפנימי, בראש ובראשונה. עליו להיות בקיא בנושאים העומדים לפניו, להתעדכן ללא הרף, לפתח יכולות מקצועיות נדרשות ולא פחות מכך מיומנויות בינאישיות. זאת מכיוון שהארגון מעריך ביקורת רק אם עומדים מולו אנשי ביקורת מצוינים.

באמצעות חתירה למצוינות נצליח לשנות תפישות עולם קדומות לגבי תרומת הביקורת הפנימית לארגונים, כמו זו המוצגת בסרטון הבא.

 

השארת תגובה