אל תבלבלו עצמאות עם אובייקטיביות

פרובוקציה בכנס מבקרים פנימיים

לאחרונה צ'יימברס השתתף בכנס ביקורת פנימית במדינה זרה שבו אחד הדוברים העביר מצגת על נושא שנחשב פרובוקטיבי בעיניו. לטענתו, מבקרים פנימיים אינם עצמאיים ולכן עצם ההגדרה של ביקורת פנימית שגוי ביסודו.

אותו דובר היה מודע לכך שצ'יימברס בקהל וכנראה ציפה לכך שצ'יימברס יתערב ויגיב.

למעשה, לדעתו של צ'יימברס, הטענה של הדובר כי מבקרים פנימיים אינם עצמאיים היא לא פרובוקטיבית כלל. הסטנדרטים של הביקורת הפנימית מלכתחילה אינם טוענים שמבקר פנימי הוא עצמאי. לרב, אנשים נוטים לבלבל בין "עצמאות" במונחים של ארגון לבין "אובייקטיביות" במונח של יחיד, שאותו המבקר הפנימי אמור ליישם.

אל תבלבלו "עצמאות" עם אובייקטיביות"

עברו כ 10 שנים מאז שצ'יימברס שימש כחבר בועדה לקביעת הסטנדרטים של ה IIA. העבודה הייתה מקיפה ומעמיקה והוא זוכר בבירור את הדיונים הסוערים סביב המושגים של עצמאות ואובייקטיביות בביקורת פנימית. למיטב זכרונו, לא היה דיון סביב השאלה האם מבקר פנימי הוא עצמאי או לא.

מן הסתם, כעובדי הארגון, גם המבקר הפנימי הראשי וכך לגבי כל אחד מחברי צוות הביקורת הפנימית לא יכולים להיות עצמאיים מהארגון עצמו. עם זאת, זה קריטי שפעילות הביקורת הפנימית תהיה חופשיה לבצע את המשימות שלה מבלי להיות מאוימת על ידי אחד מחברי ההנהלה הבכירה בארגון.

מה הסטנדרטים אומרים על כך?

בסופו של יום, לפי סטנדרט 1100, הוסכם שעצמאות היא למעשה אי תלות ארגונית, –  "פעילות הביקורת הפנימית חייבת להיות בלתי-תלויה, ומבקרים פנימיים חייבים להיות אובייקטיביים בביצוע עבודתם". הביאור מרחיב ומוסיף "אי תלות הינה החופש מתנאים המאיימים על יכולתה של הביקורת הפנימית למלא את אחריותה באופן בלתי מוטה. להשגת מידת אי התלות הדרושה ליישום אפקטיבי של אחריות הביקורת הפנימית, תהיה למבקר הפנימי הראשי גישה ישירה ובלתי מוגבלת להנהלה הבכירה ולדירקטוריון".

למקרה של ספק, סטנדרט 1110 – אי תלות ארגונית מדגיש כי "המבקר הפנימי הראשי חייב לדווח לרמה הארגונית, המאפשרת לביקורת הפנימית למלא את אחריותה. המבקר הפנימי הראשי חייב לאשרר בפני הדירקטוריון, לפחות אחת לשנה, אי את התלות הארגונית של הביקורת הפנימית".

במקביל, יש התייחסות נוספת לאובייקטיביות בסטנדרט 1100, "אובייקטיביות הינה גישה נפשית בלתי מוטה, המאפשרת למבקרים הפנימיים לבצע מטלות ביקורת, באופן שבו הם מאמינים בתוצר עבודתם וללא התפשרות על איכותה. אובייקטיביות דורשת שהמבקרים הפנימיים לא יכפיפו לאחרים את שיפוטם בענייני ביקורת"

לסיכומו של עניין

על אף שאנחנו כמבקרים פנימיים לא עצמאיים מהארגון אליו אנחנו משתייכים, עלינו להקפיד ולשמור על אובייקטיביות במהלך ביצוע עבודתנו.

ליחצו כאן לקריאת המאמר המקורי באנגלית

השארת תגובה