סדנת כתיבת דוחות ביקורת 03-17.12.19

03/12/2019

מיקום הסדנה: אולם תמר, בית לשכת רואי חשבון, מונטפיורי 1 ת"א.

מבוא ומטרת הסדנה:

דוח הביקורת מהווה את תמצית עבודת המבקר הפנימי.  הליך תכנונו, עיצובו, השבחתו וכתיבתו של דוח הביקורת הינו אחד ההליכים המורכבים בעבודת הביקורת. ההליך מחייב תכנון ומחשבה תחילה במטרה לייצר דוח קצר ותמציתי ובה בעת דוח המדגיש/מציג את הסוגיות העיקריות, מנתח ומעריך את התחום/הנושא/ההליך שנבדק, מוסיף ערך, מחדש ומשווק את עבודת המבקר הפנימי.

מטרת הסדנה:

להקנות למשתתפים כלים ותהליכים לתכנון ולהשבחת הליכי הכתיבה –דגש על קיצור, מיקוד  ושיווק הדוח.

מתן כלים ותהליכים לחדשנות ולהשבחת הניתוח הביקורתי במטרה להשביח את תרומת הדוח -על מסקנותיו והמלצותיו .

תכנית הלימודים לסדנה:

לסדנה שני מרכיבי תוכן עיקריים :

מרכיב ראשון – שיפור הליך הדיווח: מתוך שלל הממצאים והנתונים, שהביקורת עשויה להניב, כיצד להפיק דוח קצר, תמציתי וממוקד; כיצד לתת מענה לקהלי היעד של הדוח; כיצד להפיק דוח מנתח, מביא ערך ומחדש; כיצד לשווק את הדוח  ואת תרומת הביקורת הפנימית.

מרכיב שני– כלים להשבחת הניתוח הביקורתי: כלים להשבחת היכולת  של הביקורת הפנימית לנתח ולהעריך, טוב יותר, את הנושא/המטלה ועימם -להגדיל את  האיכות והחדשנות של דוח הביקורת. ההשבחה  נעשית תוך יישום של  מתודולוגיות-שיטות וכלי מדידה כמותיים ואיכותיים. אלה הם תהליכים המפיקים מידע חיוני-חדשני, משביחים ומוסיפים ערך לפרזנטציה-לשיווק  של הדוח.

לפרטים מלאים לחץ כאן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד