תחקור נתונים כמותיים 07-09.10.18

07/10/2018

מיקום: משרדי דלוייט | מגדל עזריאלי עגול | קומה 42 | ת"א | חדר הדרכה Greenhouse

פרטי מרכז אקדמי ומרצה
דן נתניהו, BSc [IE] ,MBA ,CISA, לשעבר סגן המבקרת הפנימית ברפאל; מתחקר נתונים כמותיים לבקרה וביקורת פנימית
מבוא ומטרת הסדנה
ביקורת הפנימית מתמודדת עם קצב הולך וגובר של יצירת נתונים כמותיים, Big Data, וזאת בסביבה בה המשתמשים במידע הפיננסי, נדרשים לדיוק, שלמות ורלוונטיות הנתונים בדוחות.
גידול הנתונים בקצב מתגבר, גורם לפונקציות הניהול להיות יותר ויותר תלויות במערכות המידע התפעוליות וכתוצאה מכך גם תלותה של ההנהלה בתוצריו של המבקר הפנימי הולכת וגוברת משנה לשנה. כפועל יוצא, יעוד ותפקידי הביקורת  הפנימית עוברים מהפכה מהותית מביקורת עפ"י מסמכים, לביקורת כוללת עפ"י מסמכים ונתונים כמותיים.
ניתוח רק של חלק מהנתונים באמצעות אקסל, אינו מסוגל להבטיח לביקורת איתור מלא של כל השגויים והחריגים בסביבה בה התהליכים העסקיים משתנים במהירות יחד עם גידול בקצב ייצור הנתונים.
הצורך הממשי של ארגונים בכל הסקטורים – במבקרים פנימיים בעלי הכשרה מתאימה, גובר.
מטרת הסדנה: ללמד את המבקר כלים כמותיים חיוניים לביצוע ניתוח אפקטיבי, על אוכלוסיות נתונים מלאות.
למי מיועדת הסדנה? – קהל יעד:
הסדנה מיועדת לעוסקים במקצועות ביקורת פנימית ובקרה:

  • מבקרים פנימיים
  • רואי חשבון העוסקים בבקרה וביקורת פנימית

לפרטים מלאים

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד