לימודי תעודה ניהול סיכונים 5.9.22-17.11.22

מבוא:

ניהול סיכונים מהווה כלי ניהולי חשוב להתמודדות עם סביבה דינאמית, וארגונים רבים מחויבים בניהול סיכונים כחלק מהממשל התאגידי שלהם. גם ארגונים שאינם מחויבים בכך בוחרים לאמץ תהליכי ניהול סיכונים כדי להגדיל את הסיכויים להשגת המטרות שלהם. בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים בביקורת פנימית, על המבקר הפנימי להבטיח (assure) קיום של תהליכי ניהול סיכונים; הוא עושה זאת באמצעות בניית תכנית עבודה רב שנתית ועריכת ביקורות פרטניות מבוססות סיכונים ובאמצעות ביקורות על ניהול סיכונים בארגון.

מטרות הקורס:

 • הקניית ידע בתחום ניהול הסיכונים, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשימוש במתודולוגיות וכלים מעולם ניהול הסיכונים לעבודת הביקורת הפנימית.
 • הקניית ידע לשילוב כלים מתחום ניהול הסיכונים בעבודת הביקורת הפנימית.
 • תרגול ויישום של החומר הנלמד תוך מיקוד במקרים ודוגמאות פרקטיות.

במסגרת הקורס יחשפו המשתתפים למודלים בניהול סיכונים, רגולציה ודרישות יישום וגילוי בארץ ובעולם, לסוגי סיכונים, לניהול סיכונים בחתך סקטוריאלי-מגזרי, ניהול סיכונים בהקשרי ביקורת פנימית בכלל ובמגזר הציבורי בפרט, שימוש בכלים מעולם ניהול הסיכונים בעבודת הביקורת הפנימית, ממשקי עבודה בין המבקר הפנימי לניהול הסיכונים, ניהול סיכונים של פעילות הביקורת.

בקורס יושם דגש על הצגת דוגמאות פרקטיות ועל התנסות פעילה של המשתתפים.

מרכז אקדמי:

מר גיל בר, רו"ח,  CIA, CRISC, CDPSE, QAR, MA

דירקטור ויו"ר פורום ניהול סיכונים, יו"ר ועדת אסטרטגיה ויו"ר פורום מבקרים ראשים בלשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

קהל היעד:

מבקרים פנימיים חברי לשכה ומשתתפים חיצוניים.

מתכונת הקורס:

10 מפגשים שבועיים x 3.3 שעות אקדמיות כ"א ובסה"כ 33 שעות אקדמיות/CPE.

מיקום:

חלק מהמפגשים יתקיימו ב ZOOM וחלק באופן פרונטאלי באולם "גרין האוס" דלוייט ישראל
מגדלי עזריאלי, בניין עגול, קומה 42 דרך מנחם בגין 132, תל אביב-יפו

מועדי מפגשים:

 • 5.9.22 יום ב'- המפגש יתקיים ב ZOOM
 • 12.9.22 יום ב'- המפגש יתקיים ב ZOOM
 • 19.9.22 יום ב'- המפגש יתקיים ב ZOOM
 • 29.9.22 יום ה'- המפגש יתקיים ב ZOOM
 • 6.10.22 יום ה'- המפגש יתקיים פרונטאלית באולם "גרין האוס" דלויט עזריאלי
 • 18.10.22 יום ג'- המפגש יתקיים פרונטאלית באולם "גרין האוס" דלויט עזריאלי
 • 27.10.22 יום ה'- המפגש יתקיים פרונטאלית באולם "גרין האוס" דלויט עזריאלי
 • 3.11.22 יום ה'- המפגש יתקיים פרונטאלית באולם "גרין האוס" דלויט עזריאלי
 • 10.11.22 יום ה'- המפגש יתקיים פרונטאלית באולם "גרין האוס" דלויט עזריאלי
 • 17.11.22 יום ה'- המפגש יתקיים פרונטאלית באולם "גרין האוס" דלויט עזריאלי

שעות הקורס:

המפגשים יתקיימו בשעות אחה"צ

17:00 – 18:30 שיעור

18:30 – 18:45 הפסקה

18:45 – 20:00 שיעור

הערה: ייתכנו שינויים בלו"ז סדר המפגשים ושמות המרצים.

תעודה: למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב- 8 מפגשים לפחות מתוך 10 מפגשים.

דמי השתתפות:

 • חברי לשכת המבקרים הפנימייםIIA  ישראל  1,650 ₪
 • חברי לשכות אחיות אחרות (איגוד מבקרי רשויות מקומיות, ISACA ישראל, איגוד הדירקטורים)  2,900 ₪
 • אחרים 3,900 ₪

דמי ביטול:

הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד ל 1.9.22. החל מתאריך זה ועד למועד פתיחת הקורס יבוצע חיוב ב- 50% מהתשלום הכולל של הקורס. לאחר מועד פתיחת הקורס יבוצע חיוב מלא.

לפרטים והרשמה לחץ כאן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד