קורס ניהול סיכונים 17.08-02.11.20

17/08/2020

"ניהול סיכונים"
ניהול סיכונים מהווה כלי ניהולי חשוב להתמודדות עם סביבה דינאמית, וארגונים
רבים מחויבים בניהול סיכונים כחלק מהממשל התאגידי שלהם. גם ארגונים שאינם
מחויבים בכך בוחרים לאמץ תהליכי ניהול סיכונים כדי להגדיל את הסיכויים להשגת
המטרות ולצמצמם את החשיפה שלהם. בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים
בביקורת על המבקר הפנימי להבטיח (assure (קיום של תהליכי ניהול סיכונים; הוא
עושה זאת באמצעות ביקורות על ניהול סיכונים ובאמצעות בניית תכנית ביקורת רב
שנתית ועריכת ביקורות פרטניות מבוססות סיכונים.
הקורס נועד להקנות ידע בתחום ניהול הסיכונים תוך מתן תשומת לב מיוחדת
לשימוש במתודולוגיות וכלים מעולם ניהול הסיכונים לעבודת הביקורת הפנימית.

לפרטים מלאים לחץ כאן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד