קורס לימודי תעודה- ניתוח נתונים Data Analytics

מבוא:
העלייה החדה בהיקפי הנתונים בארגונים מהווה אתגר משמעותי לפעילות הביקורת הפנימית.
עולמות התוכן בהם נרשמה חדירה משמעותית של כלי ניתוח אנליטיים מתקדמים כוללים:
 • פיתוח עסקי – פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, תמחור, ניתוח מתחרים
 • לקוחות – ניהול קשרי לקוחות, מכירות ושיווק, שירות
 • שיפור תהליכים – תהליכים לא יעילים, טיוב נתונים, זיהוי אנומליות וטעויות
 • יעילות תפעולית – יעילות עובדים / מערכות
 • ניהול סיכונים – עולמות תוכן של מודלים פנימיים / סיכונים תפעוליים
על מנת לאפשר לביקורת הפנימית לשפר את פעילותה בעולמות תוכן בהם קיימת חשיבות לניתוח נתונים מתקדם, נדרש להכיר את הכלים והשיטות באמצעותם צוות הביקורת ניגש למאגרי המידע, גזירת הנתונים, שיטת דגימה וניתוח מתאימים, בהתאם לפרופיל הסיכון ומיקוד הביקורת.
שימוש אפקטיבי בכלי ניתוח מתקדמים משלב לרוב שימוש וגזירת נתונים ממאגר מידע (Data Lake- "אגם נתונים") הכולל מידע ממקורות פנימיים וחיצוניים לארגון וביצוע ניתוחים אנליטיים מתקדמים, אשר יכולים להוות בסיס רחב ומעמיק לעבודת הביקורת הפנימית.מטרות הקורס:
גישות עבודה ומתודולוגיות למנהלים ועובדים ביחידות הביקורת הפנימית לטובת הרחבת השימוש בכלי ניתוח נתונים במסגרת פעילות הביקורת הפנימית ובמוקדי סיכון משתנים.
במסגרת הקורס יינתן מענה מקצועי לסוגיות שונות בפעילות, כגון –
 • תכנית העבודה לאימוץ כלי אנליטיקס בפעילות הביקורת הפנימית
 • כלי הניתוח הנהוגים כיום ומה הן גישות ה  AI ו- ML.
 • באילו תחומי פעילות כדאי למקד את תכנית האנליטיקיס של הביקורת הפנימית
 • דוגמאות לכלים טכנולוגיים מבוססי ניתוח נתונים בהם עושים ארגונים שימוש
 • אילו שיטות וכלים סטטיסטיים ניתן ליישם בפעילות ניתוח נתונים בביקורת הפנימית
במסגרת הקורס יחשפו המשתתפים לגישות עבודה, מתודולוגיות, כלים ומערכות המאפשרות יישום אפקטיבי של ניתוח נתונים בפעילות הביקורת הפנימית. תתבצע העמקה למוקדי סיכון שונים בעולמות תוכן שונים; כגון: פעילויות תפעוליות (לדוגמה- רכש), איתור מעילות והונאות, פעילויות פיננסיות, תהליכי בקרה במערכות ERP, פעילויות בנקאיות.
בקורס יושם דגש על הצגת דוגמאות פרקטיות.מרצי הקורס:
מרכז אקדמי ומרצה: רו"ח (משפטן) אייל בן אבי, MBA, דירקטור ויו"ר פורום חדשנות ואנליטיקס לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל. EBA
 • רו"ח דורון רונן, MA, LLM, CIA, CRMA, QAR, CRISC, CSX-F, CDPSE, CFE, נשיא ויו"ר הוועדה המקצועית, לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
 • רו"ח דורון רוזנבלום, CPA(Aust.), MBA, CIA, CRMA, CRISC, CISA CDPSE, סגן ומ"מ נשיא, יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות, לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
 • רו"ח שלומי קוט ROI-EZ
 • ינאי מילשטיין, אמן מחשבים
 • אסף קורן, CISA, CRISC, מנכ"ל משותף SECAUDIT
 • רו"ח לב סולודקין מיקרוסופט
 • נאור שבתאי, בנק הפועלים
 • חגי גולדמן – חברת מיה מחשבים SAS ישראל
 • אילן גת, מנכ"ל QLIK ישראל
יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמיםקהל היעד:
מבקרים פנימיים, מנהל סיכונים, רואי חשבון, דירקטורים בוועדות ביקורת.מתכונת הקורס:
הקורס יערך במתכונת של 6 מפגשים בזום , בני 3.25 שעות אקדמיות כל אחד.
המפגשים יכללו הרצאות, הפעלות ותרגולים מעשיים.

מיקום: קורס וירטואלי (זום)

מועדי המפגשים:

 • 24.5.22
 • 1.6.22
 • 8.6.22
 • 16.6.22
 • 22.6.22
 • 29.6.22
כל מפגש יתקיים בין השעות 20:00-17:00, כדלקמן:
17:00 – 18:30 שיעור
18:30 – 18:45 הפסקה
18:45 – 20:00 שיעורהקורס מקנה: 19.8 שעות CPEתעודה: למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב- 5 מפגשים לפחות מתוך 6 מפגשים.

דמי השתתפות:

 • חברי לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 985 ₪
 • חברי לשכות אחיות (איגוד מבקרי רשויות מקומיות, ISACA ישראל, איגוד הדירקטורים)  1,485 ₪
 • אחרים 1,990 ₪
דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 19.5.22. החל מתאריך זה ועד למועד פתיחת הקורס יבוצע חיוב ב- 50% מהתשלום הכולל של הקורס. לאחר מועד פתיחת הקורס יבוצע חיוב מלא.
IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד