קורס לימודי תעודה ניהול סיכונים 30/9/21

לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל- קורס לימודי תעודה ניהול סיכונים
30.9.2021-29.12.2021

 

10 מפגשים שחלקם פרונטאליים (בכפוף להנחיות משרד הבריאות) וחלקם באמצעות זום לשכת רו"ח – רח' מונטיפיורי 1, תל-אביב בין השעות 17:00- 20:15

מספר המקומות מוגבל 

ריכוז אקדמי

הקורס ירוכז על ידי רו"ח גיל בֶּר. גיל בעל ניסיון הן בפן המעשי והן בפן ההדרכה בתחום ניהול הסיכונים, הביקורת הפנימית, ביקורת חקירתית ועוד. גיל משמש כדירקטור וכיו"ר פורום ניהול סיכונים ב- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, מבקר פנימי ראשי של חברת מקורות, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב, בקריה האקדמית אונו ופורומים נוספים.

צוות המרצים

מרצים מנוסים בתחום ניהול הסיכונים ובמקצוע הביקורת הפנימית. למרצים הן ניסיון פרקטי והן ניסיון בהרצאות בתחומים הנ"ל.

מסגרת הקורס

הקורס יכלול 10 מפגשים בני 3.3 שעות אקדמיות. המפגשים יכללו הן לימוד חומר תיאורטי והן התנסות פעילה של המשתתפים.

רקע:

ניהול סיכונים מהווה כלי ניהולי חשוב להתמודדות עם סביבה דינאמית, וארגונים רבים מחויבים בניהול סיכונים כחלק מהממשל התאגידי שלהם. גם ארגונים שאינם מחויבים בכך בוחרים לאמץ תהליכי ניהול סיכונים כדי להגדיל את הסיכויים להשגת המטרות שלהם. בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים בביקורת פנימית, על המבקר הפנימי להבטיח (assure) קיום של תהליכי ניהול סיכונים; הוא עושה זאת באמצעות בניית תכנית עבודה רב שנתית ועריכת ביקורות פרטניות מבוססות סיכונים ובאמצעות ביקורות על ניהול סיכונים בארגון.
מטרות הקורס:
  • הקניית ידע בתחום ניהול הסיכונים, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשימוש במתודולוגיות וכלים מעולם ניהול הסיכונים לעבודת הביקורת הפנימית.
  • הקניית ידע לשילוב כלים מתחום ניהול הסיכונים בעבודת הביקורת הפנימית
  • תרגול ויישום של החומר הנלמד תוך מיקוד במקרים ודוגמאות פרקטיות.
במסגרת הקורס יחשפו המשתתפים למודלים בניהול סיכונים, רגולציה ודרישות יישום וגילוי בארץ ובעולם, לסוגי סיכונים, לניהול סיכונים בחתך סקטוריאלי-מגזרי, ניהול סיכונים בהקשרי ביקורת פנימית בכלל ובמגזר הציבורי בפרט, שימוש בכלים מעולם ניהול הסיכונים בעבודת הביקורת הפנימית, ממשקי עבודה בין המבקר הפנימי לניהול הסיכונים, ניהול סיכונים של פעילות הביקורת.
בקורס יושם דגש על הצגת דוגמאות פרקטיות ועל התנסות פעילה של המשתתפים.
קהל היעד:

מבקרים פנימיים, רואי חשבון, דירקטורים בוועדות ביקורת, מתמחים ועובדי ביקורת פנימית.

מועדי הקורס: 

30/9/21
6/10/21
13/10/21
20/10/21
27/10/21
3/11/21
17/11/21
24/11/21
15/12/21
29/12/21

שעות:

כל מפגש יתקיים בין השעות 20:15-17:00, כדלקמן:
17:00 – 18:30 שיעור
18:30 – 18:45 הפסקה
18:45 – 20:00 שיעור

מיקום הקורס: 

באולם תמר, לשכת רו"ח, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב (בכפוף להוראות משרד הבריאות)

תעודה: למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם לשכת המבקרים הפנימיים IIA  ישראל, כפוף להשתתפות ב- 8 מפגשים לפחות מתוך 10 מפגשים

לפרטים נוספים לחצו כאן 

להרשמה לחצו כאן 

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד