סיכונים שלא מדברים עליהם 31.07.19

משרדי PWC | המרד 25 | ת"א | קומה 17

תוכנית הערב
15:00-15:30 רישום והתכנסות
15:30-15:45 פתיחה גיל בר, דירקטור ויו"ר ועדת ניהול
סיכונים IIA ישראל, מבקר פנימי
ראשי, סמנכ"ל אל על נתיבי אויר
15:45-16:30
אינטרנט קטלני – ניהול סיכוני דיגיטל

ומדיה חברתית

רביב טל, מנהל WebDone
16:30-17:00 Culture eats Strategy for breakfast דרור בר משה,  סגן המבקר
הפנימי אמדוקס
17:00-17:30 הפסקה פעילה
(Networking– Polling)
17:30-18:15 אם נספר לכם נצטרך להרוג אתכם –
ניהול סיכונים בביטחון
" א"  ו- "ד" – שירות ביטחון כללי
18:15-18:45 אם הנכס הכי חשוב של הארגון הוא
העובדים, אז איך מנהלים סיכוני משאבי
אנוש
גיל בר, דירקטור ויו"ר ועדת ניהול
סיכונים IIA ישראל, מבקר פנימי
ראשי, סמנכ"ל אל על נתיבי אויר
18:45-19:15 אסטרטגיה – הסיכון שלא מדברים עליו ערן רז, דירקטור, מנהל
קבוצת Risk & Forensic,
PWC
19:15-19:30 סיכום ושאלות
* יתכנו שינוים בלו"ז ובמרצים

לפרטים מלאים

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד