סדנת תקנים מקצועיים 08-15.09.19

08/09/2019

משרדי BDO, מנחם בגין 48 ת"א, קומת כניסה אקדמיה חדר שרון

מבוא ומטרת הסדנה:          
הביקורת הפנימית מתבצעת בסביבות תרבותיות ומשפטיות מגוונת עבור ארגונים שונים במטרתם, בגודלם, במורכבותם ובמבנם; וע"י אנשים משורות הארגון או מחוצה לו. בעוד ששונות זו עלולה להשפיע על פרקטיקת הביקורת הפנימית בכל סביבה, עמידה בתקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית – IIA (להלן "התקנים") הינה חיונית לצורך עמידה באחריות המבקרים הפנימיים ובפעילות הביקורת הפנימית.
התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) משמשים בעבודתם כ- 200 אלף מבקרים פנימיים חברי ה- IIA, בכ- 180 מדינות. תקנים אלה אומצו גם ע"י האו"ם, ה- OECD וה- IFAC (בהם מדינת ישראל חברה), ע"י ה EU (אליו מדינת ישראל נספחת), וע"י ה- INTOSAI – איגוד מבקרי המדינה בעולם (בו חבר משרד מבקר המדינה הישראלי).

מטרות התקנים הינן: 
לסייע בעמידה בדרישות החובה של מסגרת הכללים המקצועיים, לספק מסגרת לביצוע ולקידום היקף רחב של שירותי ביקורת פנימית מוסיפי ערך, לייסד בסיס להערכת ביצועי הביקורת הפנימית, ולטפח פעולות ותהליכים ארגוניים משופרים.
התקנים חלים על מבקרים פנימיים יחידים ועל פעילות הביקורת הפנימית. על כל המבקרים הפנימיים חלה האחריות לפעול בהתאם לתקנים המקצועיים הקשורים לאובייקטיביות, מקצועיות, זהירות מקצועית, ולתקנים הרלוונטיים לתחומי האחריות שבתפקידם. מבקרים פנימיים ראשיים אחראים בנוסף על כי פעילות הביקורת הפנימית בכללותה תתבצע בהתאם לתקנים.

מטרת הסדנה הינה: לרענן את נושא התקנים המקצועיים המקובלים – תקני ה-IIA, במהדורה המעודכנת לינואר 2017.
הסדנה מיועדת ל: כל העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית.
תרומת הסדנה למשתתפים: בסיום הקורס, יצאו המשתתפים עם ידע עדכני בנוגע לתקנים המקצועיים המקובלים הדרושים לעבודת הביקורת הפנימית.

לפרטים מלאים לחץ כאן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד