סדנת תחקור נתונים כמותיים 16-27.07.20

16/07/2020

מבוא ומטרות הסדנה

הביקורת הפנימית מתמודדת עם הגידול המתמיד של הקטנת היקף המשאב האנושי יחד עם קצב הולך וגובר של יצירת נתונים כמותיים, בסביבה בה המשתמשים במידע הפיננסי, דורשים ודאות לדיוק, שלמות ורלוונטיות הנתונים בדוחות.

גידול הנתונים בקצב מתגבר, גורם לפונקציות הניהול להיות יותר ויותר תלויות במערכות המידע התפעוליות וכתוצאה מכך גם תלותה של ההנהלה בתוצריו של המבקר הפנימי הולכת וגוברת משנה לשנה. כפועל יוצא, יעוד ותפקידי הביקורת  הפנימית עוברים מהפכה מהותית מביקורת עפ"י מסמכים, לביקורת כוללת עפ"י מסמכים ונתונים כמותיים.

ניתוח רק של חלק מהנתונים באמצעות אקסל, אינו מסוגל להבטיח לביקורת איתור מלא של כל השגויים והחריגים בסביבה בה התהליכים העסקיים משתנים במהירות יחד עם גידול בקצב ייצור הנתונים.

הצורך הממשי של ארגונים בכל הסקטורים – במבקרים פנימיים בעלי הכשרה מתאימה, גובר.

לפרטים מלאים לחץ כאן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד