סדנה - תכנון וכתיבת דוחות ביקורת 20/7/21- 9/8/21

מספר המקומות מוגבל 
מרכז אקדמי ומרצה:
בועז ענר, רו"ח, MA, CIA, לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה; מרצה ומנהל סדנאות לביקורת פנימית- אוניברסיטת חיפה-לימודי חוץ; חבר בוועדת כתב העת ובוועדת כנסים, לימודים והשתלמויות- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל.
מבוא, מטרה ותכנית הסדנה
מבוא:      
הליך עיצובו, השבחתו וכתיבתו של דוח הביקורת הינו אחד ההליכים המורכבים בעבודת הביקורת ומחייב תכנון ומחשבה תחילה. השאיפה- לסקור את מיטב  מקורות המידע; ליישם את מיטב שיטות הבדיקה; לייצר דוח ממוקד, תמציתי וקצר המדגיש/מציג את הסוגיות העיקריות, מנתח ומעריך את הנושא המבוקר, מוסיף ערך, מחדש ומשווק את עבודת המבקר הפנימי.מטרות הסדנה:
להקנות למשתתפים גישה מערכתית-שיטתית, יחד עם כלים, שיטות ותהליכים לתכנון ולהשבחת הליכי הכתיבה – בדגש על קיצור, מיקוד, הוספת ערך ושיווק הדוח.תכנית הלימודים לסדנה:
לסדנה שני מרכיבי תוכן:
מרכיב ראשון- יסודות: שיפור הצגת הממצא; עיצוב חדשני של כותרות; שיפור רמת המשפט והקטע; תהליכי קיצור בסיסיים; מיטב הכלים לשיווק הדוח.
מרכיב שני-הליך הדיווח-שיפור, מיקוד, קיצור, הבאת ערך: מתוך שלל הממצאים והנתונים – כיצד להפיק דוח קצר, תמציתי, ממוקד, מנתח, מביא ערך ומחדש; נותן מענה לקהלי היעד (בעלי העניין Stakeholders); דגש על לימוד ותרגול של מיטב הכלים להשבחת היכולת של המבקר הפנימי לנתח ולהעריך את הנושא/המטלה.
סדנה-תכנית מפורטת:
מפגש 1-יסודות:

 • כתיבה והשבחה של הממצא- מרכיבי יסוד של הממצא.
 • על חשיבות הכותרות: אפיון סוגי הכותרות ככלי ממקד ומשווק.
 • שיפור הטקסט – רמת המשפט והקטע: איתור של פגמים מהותיים ובה בעת שכיחים בכתיבת דוחות הביקורת ויצירת מודעות וכלים לשיפור.
 • מרכיבי דוח הביקורת: מבנה וארגון דוח ביקורת, תוך הכנסת מרכיבי שיווק.
 • הליכי תמצות בסיסיים של דוח הביקורת
 • השוני המהותי בין: "תקציר/תמצית/עיקרי ממצאים" – לעומת "תקציר מנהלים /תמצית מנהלים".
 • מצגת ואינפוגרפיקה: עקרונות  והדגשים.

מפגשים 2- 3- 4 – השבחת הדוח- תהליכים, שיטות, כלים:

מבוא:

 • מה דורשים  תקני ה-IIA מדוח הביקורת – מהי מילת המפתח שחוזרת ונשנית בתקנים.
 • מה הן הציפיות של הדירקטוריון/ועדת הביקורת/הנהלת הארגון מהמבקר הפנימי.
 • ומנגד- מה הן נקודות התורפה של עבודת הביקורת הפנימית.

הוספת ערך והשבחת הדוח  – הדגשים, שיטות, כלים ותהליכים:

 • תהליכים בסיסיים-כתיבה מובנית-מתוכננת-Structured: כיצד משפרים את הליך כתיבת הדוח: דיון, ניתוח, הצגת דרכי פתרון להליכי תכנון וכתיבה של דוח ביקורת, הדגמות בליווי אירועים, תרגילים והפקת תובנות.
 • "דוח ביקורת צופה פני עתיד": היבטים פסיכולוגיים-שיווקיים –תפעוליים – מילוליים- Soft Skills להקטנת החיכוך, להגברת שיתוף הפעולה והגברת המועילות.

השבחת המטלה ועמה השבחת הדוח – הליכים מתקדמים

 • על חשיבות הגדרת המטלה, מטרותיה ומוקדיה: כיצד להגדיר מראש את המטלה/הנושא לבדיקה באופן תפעולי, ממקד ומחדש. השפעת מיקוד המטלה על המשך הדרך- השפעה על איכות דוח הביקורת.
 • שאלות יסוד שייעצבו את הדוח – שאלות שיש לשאול כבר בשלבים הראשוניים של כניסה למטלה
 • יתרונות, ובה בעת מגבלות מהותיות, של הביקורת המסורתית-המקובלת: ביקורת הציות-  Compliance
 • יתרונות שיטת Top Down  לעומת שיטת  Bottom Up
 • השוואתיות-Benchmarking ככלי להפקת תועלת לצרכי עיצוב המטלה
 • השבחה בדגש על- "הבטחה"-Assurance– סיכונים, בקרה פנימית, ממשל תאגידי.
 • בעלי העניין: שירותיות/היענות-ערך הלקוח החיצוני והפנימי –Client Orientation ככלי  להשבחת המטלה.
 • מודל הבקרה הפנימית-מודל COSO: הליך שיטתי להשבחת הסקר המקדים, לעיצוב תוכנית הביקורת ותרומה לדוח.
 • השבחה באמצעות הפקת תובנות – Insights וחילוץ גורמי שורש –Root Cause Analysis: יצירת תובנות וראיה רוחבית- מערכתית
 • בחינת התרבות הארגונית- "ביקורת רכה"-Soft Audit , תרומתה והשפעתה על איכות דוח הביקורת.
 • תכנון  וביצוע של מטלות ערכיות-חוצות ארגון-מחַדשות, מביאות ערך, ומוליכות לדוח ביקורת חדשני.
קהל היעד:
מבקרים פנימיים ראשיים, סגנים, עובדי ביקורת ומתמחים, רואי חשבון, דירקטורים בוועדות ביקורת.
מתכונת:
הסדנה תערך  במתכונת  של 4 מפגשי "זום"-בני  3.25 שעות אקדמיות כל אחד.
המפגשים יכללו:

 • הרצאה, הפעלות, תרגילים אישיים וצוותים
 • תרגילי בית- ניתוח אירועים מחוץ למפגש ומשלוח התשובות למנהל הסדנה תוך דיון וניתוח הפתרונות במפגש הבא (השקעה נוספת המוערכת בכ-45 -דקות-שעה אקדמית לכל מפגש)
מועדי הסדנה:
20/7/21
25/7/21
2/8/21
9/8/21שעות:
כל מפגש יתקיים בין השעות 19:00-16:00, כדלקמן:
16:00 – 17:30 שיעור
17:30 – 17:45 הפסקה
17:45 – 19:00 שיעור
הסדנה מקנה: 17 שעות CPE.
 תעודה: למשתתפים שנכחו ב- 100% מהמפגשים תוענק תעודה.
מיקום הסדנהZOOM

דמי השתתפות בסדנה: 

חברי לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 600 ₪
חברי לשכת רו"ח 700 ₪
חברי לשכות אחיות (לשכת עו"ד, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, ISACA ישראל, איגוד הדירקטורים) 900 ₪
אחרים 1,200 ₪

 

לפרטים נוספים והרשמה 

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד