סדנה - כתיבת דוחות ביקורת 17.12-30.12.18

17/12/2018

מכללת רמת גן | אצ"ל 14 רמת גן
הסדנה תתקיים בתאריכים:
17/12/18
23/12/18
27/12/18
30/12/18

דוח הביקורת מהווה את תמצית עבודת המבקר הפנימי .
הליך תכנונו, עיצובו, השבחתו וכתיבתו של דוח הביקורת הינו אחד ההליכים המורכבים  ביותר בעבודת הביקורת. ההליך מחייב תכנון ומחשבה במטרה לייצר דוח קצר ותמציתי ובה בעת דוח המדגיש/מציג את הסוגיות העיקריות, מנתח ומעריך את התחום/הנושא/ההליך שנבדק, מוסיף ערך, מחדש ומשווק את עבודת המבקר הפנימי.
מטרת הסדנה הינה כפולה:

  1. להקנות למשתתפים כלים ותהליכים לתכנון ולהשבחת הליכי הכתיבה –דגש על קיצור ומיקוד הדוח.
  2. מתן כלים ותהליכים לחדשנות ולהשבחת הניתוח הביקורתי במטרה להשביח את תרומת הדוח -על מסקנותיו והמלצותיו .

מרכז אקדמי ומרצה: בועז ענר, רו"ח, MA, CIA, לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה; מרצה ללימודי ביקורת פנימית-אוניברסיטת חיפה-לימודי חוץ; חבר בוועדת כתב העת- IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל; חבר ועדת כנסים והשתלמויות.

לפרטים מלאים 

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד