סדנה – כתיבת דוחות ביקורת 17.11-08.12.20

17/11/2020

דוח הביקורת מהווה את תמצית ותוצרי עבודת המבקר הפנימי. הליך תכנונו, עיצובו, השבחתו וכתיבתו של דוח הביקורת הינו אחד ההליכים המורכבים בעבודת הביקורת ומחייב מחשבה תחילה. המטרה- לייצר דוח קצר ותמציתי ובה בעת דוח המדגיש/מציג את הסוגיות העיקריות, מנתח ומעריך את הנושא המבוקר; מוסיף ערך, מחדש ומשווק את עבודת המבקר הפנימי.

מטרות הסדנה:
להקנות למשתתפים גישה מערכתית-שיטתית, יחד עם כלים ותהליכים תפעוליים לתכנון ולהשבחת הליכי הכתיבה – בדגש על קיצור, מיקוד ,הוספת ערך ושיווק הדוח.

לפרטים מלאים לחץ כאן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד