סדנה: הונאה, מרמה, שוחד 11-19.03.20

11/03/2020

אירועי הונאה לסוגיהן פוגעים בארגון וחושפים אותו לסיכונים.

כאשר מתרחש אירוע מהותי מעין זה, עולות גם שאלות: היכן היה המבקר הפנימי, האם אין לו אחריות והאם אין, בפעולתו או במחדלו, מעין התרשלות. השאלות עשויות לעלות גם בהקשר לוועדת הביקורת, קציני ציות, מנהלי סיכונים, רואי חשבון חיצוניים  ועוד.

לעניין המבקר הפנימי -יודגש: ישנה אחריות מקצועית בנדון: על -פי תקן מקצועי 2130 של IIA, על הביקורת הפנימית לסייע לארגון בשימור בקרות אפקטיביות, על ידי הערכת האפקטיביות והיעילות של הבקרות (הקיימות) ועל ידי קידום שיפורן המתמיד. המבקר הפנימי גם חייב להיות בעל ידע מספק להעריך סיכון הונאה ולהעריך את האופן שבו הוא מנוהל על ידי הארגון (תקן 1210 סעיף משנה A2).

לפרטים מלאים לחץ כאן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד