סדנה: הונאה, מרמה, שוחד 06-19.11.19

מיקוםאולם תמר | בית לשכת רואי חשבון | מונטפיורי 1 | תל-אביב
מבוא:
אירועי הונאה לסוגיהן ואף עבירות משמעתיות-אתיות, פוגעים בארגון וחושפים אותו לסיכונים.
כאשר מתרחש אירוע מהותי מעין זה, עולות גם שאלות: היכן היה המבקר הפנימי, האם אין לו אחריות והאם אין, בפעולתו או במחדלו, מעין התרשלות. השאלות עשויות לעלות גם בהקשר לוועדת הביקורת, קציני ציות, מנהלי סיכונים ועוד.
לעניין המבקר הפנימי -יודגש: ישנה אחריות מקצועית בנדון: על -פי תקן מקצועי 2130 של IIA, על הביקורת הפנימית לסייע לארגון בשימור בקרות אפקטיביות, על ידי הערכת האפקטיביות והיעילות של הבקרות (הקיימות) ועל ידי קידום שיפורן המתמיד. המבקר הפנימי גם חייב להיות בעל ידע מספק להעריך סיכון הונאה ולהעריך את האופן שבו הוא מנוהל על ידי הארגון (תקן 1210 סעיף משנה A2).
הנה כי כן וברוח ההנחיות לעיל, הסדנה באה לתת תשובות, כלים ותהליכים שיטתיים ומערכתיים  למבקר הפנימי  (וגם לוועדת הביקורת וקהלי יעד נוספים) כיצד להתמודד באופן שיטתי -מערכתי עם אותם סיכונים: כיצד לאתר מבעוד מועד חריגים  פוטנציאליים בתחום הבקרה, כיצד למנעם  או להקטין את הסתברותם, כיצד להרתיע  את החורגים הפוטנציאליים ו/או להתריע -עוד בטרם פרוץ האירוע החריג. סוף דבר – כיצד  להעריך מבעוד מועד את האפקטיביות והיעילות של בקרות הנוהגות בארגון ולקדם את שיפורן באופן מתמיד.
הכרת התהליכים והכלים ורכישת מיומנות ליישומם מהווים הגנה למבקר, לוועדת הביקורת ולקהלי יעד נוספים.

מטרת הסדנה:

  • היכרות ולימוד השינויים והחידושים בתפישת הבקרה הפנימית ומשמעותם לגבי סמכותו, תפקידו ואחריותו של המבקר הפנימי בבואו להעריך את הבקרה  הפנימית, איכותה, קידום שיפורה המתמיד ובחינת האפקטיביות שלה.
  • תרגול והטמעת מגוון כלים, תהליכים ושיטות בדיקה, התורמים לחיזוק ושיפור יכולתו של המבקר הפנימי וגורמי בקרה אחרים, לבחון מבעוד מועד, את איכות ואפקטיביות הבקרה הארגונית ולהתריע בנדון.
  • הגברת יכולת המבקר הפנימי להשתלב בארגון, לחדש ולהוסיף ערך.

לפרטים מלאים לחץ כאן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד