סדנה - ביקורת רכה 31.03-03.04.19

31/03/2019

משרדי דלויט, מגדל עזריאלי עגול | קומה 42 | גרין האוס | ת"א

מועדים:
31.3.2019
3.4.2019

מרכז אקדמי ומרצה: בועז ענר, רו"ח, MA, CIA, לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה; מרצה ללימודי ביקורת ציבורית ופנימית- אוניברסיטת חיפה-לימודי חוץ; מרצה ומנהל סדנאות פנים-ארגוניות; חבר בוועדת כתב העת ובוועדת כנסים והשתלמויות – IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל.

מבוא :
תרבות ארגונית גרועה הובילה לכשלים כבדי משקל. האירועים של אנרון, וורלדקום, פיפ"א, פולקסוואגן, וולס -פארגו ובישראל-שוחד מרמה והפרת אמונים במגזר הציבורי, הן רק דוגמאות לשערוריות, שנחשפו מאוחר מדי, ושורשן בתרבות ארגונית קלוקלת שלא אותרה/טופלה במועד .
ביקורת רכה יכולה/אמורה לבחון ולהציף, מבעוד מועד, פערים וכשלים בתרבות הארגונית, באתיקה ובממשל התאגידי: פערים בין הנוהל וההליך הפורמלי לבין המציאות הנתפשת; פערים בין הקוד האתי הרשמי-פורמלי לבין הטמעתו ואמון העובדים בערכיו; פערים בין המדיניות והנהלים לאיכות ההטמעה; פערי דעות, עמדות, ערכים, תפישות עולם, הזדהות או אי הזדהות, בין דרג מקבלי ההחלטות- דירקטוריון והנהלה בכירה, שאמורים לתת דוגמה ולהנחות את ספינת הארגון  – לבין מנהלים בדרג נמוך יותר ועובדים מן השורה; פערים בין עמדות של לקוחות וספקים לבין הדעות של מנהלים ומקבלי ההחלטות בארגון; פערים במציאות הנתפשת בין אגף משאבי אנוש לעובדים; בין מנהלים בדרג בינוני -נמוך לעובדים.
פערים אלה במהותם מהווים  סיכונים, לעיתים גבוהים  –אסטרטגיים. אלה הם  "אורות אדומים", שאותם הביקורת הפנימית אמורה ויכולה לאתר ולהתריע. לשון אחר: תפקיד הביקורת הרכה לאתר פערים אלה ולהציפם, כדי שמקבלי ההחלטות יטפלו  בהם בעוד מועד.  לשם כך נועדה הביקורת הרכה, שביישומה תורמת תרומה ייחודית לארגון ומחזקת את מעמדה של הביקורת הפנימית.

לפרטים מלאים

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד