וובינר בנושא סיכוני מודלים- 15/6/21

מנחה:
יעל רונן, רו"ח, סגנית נשיא לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, מבקרת פנימית ראשית הבנק הבינלאומי
מבוא:          
מוסדות פיננסיים עושים שימוש גובר במודלים, בדגש על הערכה וניהול סיכונים, במסגרת תהליכים עסקיים ואחרים, לרבות תוך יישום חדשות ודיגיטציה בתהליכים אלה.
ניהול סיכוני מודלים נועד להבטיח שההתבססות עליהם אינה חושפת את הארגון לקבלת החלטות שגויות. משברים כגון משבר הקורונה מדגישים את החשיפה הנובעת מחולשות של מודלים מסוימים והחשיבות בניהול סיכונים אלה.
במסגרת הובינר:
  • הרצאה בנושא ניהול סיכוני מודלים במגזר הפיננסי, גב' יבגניה קרמר, שותפה, מחלקת רגולציה KPMG  סומך חייקין
  • פאנל נציגים בכירים מהחטיבות לניהול סיכונים במערכת הבנקאית שישתפו מניסיונם.
קהל היעד:

מבקרים פנימיים, מנהלי סיכונים, רואי חשבון, דירקטורים בוועדות ביקורת, מתמחים ועובדי ביקורת פנימית.

מועד ומיקום:
הוובינר ייערך ביום ג' ה-15/06/2021 באופן מקוון (ZOOM)

16:30- 16:35
התכנסות ודברי פתיחה
יעל רונן, רו"ח, סגנית נשיא לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, מבקרת פנימית ראשית הבנק הבינלאומי16:35 – 18:05
ניהול סיכוני מודלים במערכת הפיננסית – 
יבגניה קרמר, שותפה, מחלקת רגולציה KPMG  סומך חייקין18:05 – 18:15
הפסקת התרעננות

18:15 – 18:55
פאנל מנהלי סיכונים – אנשי מקצוע בכירים בחטיבות לניהול סיכונים במערכת הבנקאית העוסקים בניהול סיכוני מודלים –

ד"ר ארנה סרבן לוי, מנהלת מחלקת תשתיות ניהול סיכונים, בנק דיסקונט
גב' ענת אייכלר, ראש אגף סיכוני שוק, מודלים ו ERM, בנק לאומי
גב' אורית פוטוק, ראש ענף בכיר סיכוני שוק, מודלים ו ERM, בנק לאומי.
מר אבי מזור, מנהל סיכוני שוק, נזילות ותיקוף מודלים, הבנק הבינלאומי.

18:55 – 19:10
סיכום ושאלות

 

הוובינר מקנה 3 שעות CPE


עלות הוובינר:

חברי לשכת המבקרים הפנימיים IIA  ישראל 30 ₪
חברי לשכת רו"ח 35 ₪
חברי לשכות אחיות אחרות (ISACA, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, איגוד הדירקטורים) 40 ₪
אחרים 60 ₪

 

לצפייה במצגת הוובינר

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד