וובינר בנושא קיימות בטיחות וחדשנות- 09/03/2021

09/03/2021
בוובינר נדגיש את חשיבות יישום עקרונות הקיימות בארגונים וכן השקעות אחראיות המתחשבות בסביבה, חברה וממשל תאגידי, מתוך מטרה להבטיח קיום ארוך טווח, צמיחה ושגשוג עבורנו ועבור הדורות הבאים. ניהול בגישת הקיימות הוא הכרחי ומהווה כלי חובה בארגז הכלים של כל מנהל לשיפור תוצאות הארגון. ניתן מענה למיפוי התחומים השונים בהם ניתן ליישם מדיניות בגישת קיימות, כלים לניטור ותוכנית ביקורת לבחינת הבקרות הקיימות ליישום המדיניות.
 
נסקור את מצב הבטיחות בישראל, חשיפת המנהלים ונדגיש את המרכיבים המרכזיים בתוכנית אכיפה בתחום הבטיחות והגהות ליצירת תרבות בטיחות שתגן על העובדים והמנהלים.
 
נדבר על חדשנות במזון/פודטק – איך לאכול את הפרה ולהשאיר אותה שלימה?
 
 שאלות לדוגמה:

♦ מה היתרונות בשיטת ניהול זאת?
♦ איך מתחילים תהליך של שינוי שיטת ניהול לגישה קיימוּתית ויישום אחריות חברתית?
♦ מה האחריות של מבקר פנימי בנושא וכיצד בוחנים זאת?
♦ מה האחריות של המנהלים בארגון בתחום בטיחות ואיך ניתן לצמצם את חשיפתם?
♦ מהו תפקידו של המבקר הפנימי בקידום תרבות בטיחות נכונה בארגון? 
♦המהפיכה בעולם המזון – ניצול משאבים נכון יותר עם אוכל בריא יותר וכיצד המבקר הפנימי משתלב בזה? 
תוכנית ערב העיון ​
17:00-17:10- 
התכנסות ודברי פתיחה- 
רונית בירן, רו"ח,CRMA , חברת ועדת ביקורת וועדת כנסים והשתלמויות לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, דירקטורית, מרצה ומבקרת פנימית ראשית לשעבר של קבוצת שו"ב

18:10 – 17:10- 
הקיימות בראי הביקורת הפנימית (הטמעת קיימות ותכנית ביקורת ליישומה)- 
רונית בירן, רו"ח, CRMA, חברת ועדת ביקורת וועדת כנסים והשתלמויות לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, דירקטורית, מרצה ומבקרת פנימית ראשית לשעבר של קבוצת שו"ב

18:15 – 18:10- 
הפסקת התרעננות

19:15 – 18:15- 
תוכנית אכיפה פנימית בבטיחות –הדרך הנכונה לייצר תרבות בטיחות ולהגן על הארגון, עובדיו ומנהליו
ארז מיימון, דירקטור, ראש תחום בטיחות וגהות – פאהן קנה ניהול בקרה – Grant Thornton Israel

20:15- 19:15 – 
"לאכול את הפרה ולהשאיר אותה שלימה" – חדשנות במזון/פודטק
לבנה שיפמן, מנכ"לית עמותת MAF (העמותה לחקלאות מודרנית), דירקטורית, מרצה, אשת בנקאות ופיננסים  

20:30 -20:15- 
סיכום ומענה לשאלות
השתתפות בוובינר מקנה 4 שעות CPE

דמי השתתפות:
חברי לשכת המבקרים הפנימייםIIA  ישראל 30 ₪               
חברי לשכת רו"ח 35 ₪
חברי לשכות אחיות אחרות (ISACA, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, איגוד הדירקטורים) 40 ₪
אחרים 60 ₪

לצפייה במצגת בנושא קיימות- רונית בירן

IIA ישראל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
גלילה לראש העמוד