חבר הנהלה

אורן שחר יו"ר ועדת משנה למענה לשאלות מקצועיות של חברים

רו"ח, CIA ,CISA,MBA
בניגוד למומחה ש"מבין הרבה מאד במעט מאד" לנו המבקרים יש את הזכות להבין "מעט בהרבה מאד" אנו זוכים להכיר את הארגון על מגוון פעילותיו, עיסוקיו ואנשיו. היופי בתפקיד המבקר הפנימי הוא היכולת לגרום לשיפורים משמעותיים ולהוסיף את "2 הסנט שלו" גם לתהליכים אותם מבצעים אנשים מוכשרים המכירים את תחומם שנים רבות, וזאת בזכות ראיה מערכתית ומיומנויות הנרכשות במהלך עבודתנו.

קורות חיים

  • 2022- היום – מבקר פנימי ב ICL
  • 2018- 2022 – ראש מינהל ביקורת פנימית בתעשייה האווירית
  • 2016- 2018 – מבקר פנימי בתעשייה האווירית
  • 2004-2016– מבקר פנימי באינטל
  • 2000-2004 – מנהל סיכונים ובקרות באינטל
  • 1997-2000 רו"ח במחלקה החשבונאית באינטל
  • מרצה בביקורת פנימית