חבר הנהלה

ריוא חט'יב

חברת ועדת כנסים, לימודים והשתלמויות- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
חברת פורום ניהול סיכונים- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
חברת פורום מעגל נשים בביקורת- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
חברת פורום רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

קורות חיים

פרסומים