חבר הנהלה

יעל רונן סגנית נשיא

במהלך כ- 30 השנים האחרונות אני עוסקת בתחומי ביקורת וניהול סיכונים מזוויות ראיה שונות, כמבקרת חיצונית, כמבקרת פנימית, בביקורת העסקית ובביקורות מערכות מידע, ומעשירה תודות לכך את ארגז הכלים שלי באופן מתמיד בידע ומיומנויות חדשים.

תחום הביקורת הפנימית, שבו אני עוסקת באינטנסיביות כמבקרת ראשית של קבוצת הבנק הבינלאומי בשש השנים האחרונות, מספק לטעמי הזדמנות יוצאת דופן הן לראיה רחבה של פעילות הארגון בכל רובדי ההתנהלות ותחומי הפעילות, והן להשפעה על ידי סיוע להנהלה ולדירקטוריון להגשים את יעדיהם במסגרת תיאבון הסיכון שהוגדר על ידם.

על פי האג'נדה שלי, מבקר רלבנטי המסוגל להביא ערך לארגון הוא מבקר שאינו קופא את שמריו, ומתפתח ביחד עם השינויים בתחומים העסקיים, ברגולציה, בטכנולוגיה ובמתודולוגיות של ניהול הסיכונים, הבקרה והביקורת. לכך אני חותרת הן במישור האישי והן במקום שאליו אני שואפת להביא את מערך הביקורת הפנימית שבראשו אני עומדת.

היופי שאני מוצאת בתחום הינו שככל שתחומי הביקורת מקיפים ומורכבים יותר, גובר הצורך להפעיל שיקול דעת ולהתמקד בעיקר - לכל אורך שלבי תהליך הביקורת. זוהי הזדמנות אמיתית לאנשים חושבים!!

קורות חיים

משמשת ממאי 2011 כסמנכ"ל ומבקרת פנימית ראשית בבנק הבינלאומי הראשון וכמבקרת פנימית ראשית בבנק אוצ"ח ובבנק מסד מקבוצת הבינלאומי.

לפני הבנק הבינלאומי עבדתי בחברת כלל ביטוח כמנהלת מחלקת סרבנס אוקסלי אותה הקמתי וניהלתי במשך מספר שנים, במשרד רו"ח סומך חייקין, בביקורת הפנימית של בנק לאומי, ובמשרד רו"ח אליעזר אורן ושות'.

בוגרת אוניברסיטת תל אביב בכלכלה ופסיכולוגיה (BA) ובחשבונאות לבעלי תואר  ומוסמכת בראיית חשבון.

במהלך השנים נבחנתי ועברתי בהצלחה בחינות CISA
ו- CIA וכיום נמצאת במהלך לימודי תואר שני במשפטים ללא משפטנים במכללה למנהל.

פרסומים