חבר הנהלה

קובי גינזבורג

חבר ועדה מקצועית - לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
חבר פורום מעילות והונאות - לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

קורות חיים

פרסומים