חבר הנהלה

עדי שחרור יו"ר פורום משרדי הממשלה

קורות חיים

פרסומים