חבר הנהלה

ניר אבנון סגן נשיא, יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות, יו"ר משותף ועדת גיוס ושימור חברים, יו"ר ועדת משנה לימודים אקדמיים

קורות חיים

פרסומים