חבר הנהלה

ניר אבנון סגן נשיא, יו"ר ועדת משנה לימודים אקדמיים

קורות חיים

פרסומים