חבר הנהלה

מירב שגיא יהודיין יו"ר פורום משרדי הממשלה

קורות חיים

פרסומים