חבר הנהלה

נירית גור אריה אלקלעי יו"ר פורום משרדי הממשלה

קורות חיים

פרסומים