חבר הנהלה

ורד ישראלוביץ

חברת ועדה מקצועית - לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
חברת ועדת כנסים, לימודים והשתלמויות - לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

קורות חיים

פרסומים