חבר הנהלה

הילה בר הויזמן

לביקורת הפנימית, כמו כל דבר בחיים, הגעתי במקרה. לפני כ- 25 שנה, בתום ההתמחות בראיית חשבון, חיפשתי מה עושים עכשיו והיה לי חשוב לחפש משהו שיש בו עניין ועבודה עם אנשים. כך למעשה הגעתי לדלויט וזכיתי להיות בין מקימי פרקטיקת ניהול הסיכונים והביקורת הפנימית בישראל. במהלך השנים זכיתי לנהל ולהעצים את תחום ביקורת מערכות המידע ולהקים את תחום הסייבר.

אני מאמינה שמבקר טוב הוא זה שמאפשר לארגון לראות קשיים וכשלים שונים וביחד לדון ולמצוא את הדרכים הנכונות לשפר, לעשות אחרת, להתייעל ולהיות מוכן לאי הודאות שהמחר עשוי לזמן לנו.

היכולת של מבקר לראות את הארגון בראייה רוחבית ולחבר את האנשים, תהליכי העבודה והטכנולוגיה יחדיו, היא החשובה בעיני והיא הדורשת מאיתנו, מבקרי הפנים, להמשיך ללמוד, להקשיב ולצבור ניסיון כל העת.

קורות חיים

פרסומים