חבר הנהלה

דרור בר משה

LLM, CIA, CISA, CISM, CFE, CRMA, CRISC, CSX-F, CDPSE, AWS-CP ,רו"ח

קורות חיים

כיום משמש כמבקר הפנימי של חברת סייברארק.

בשנים האחרונות שימשתי כמבקר הראשי של חברת גילת רשתות לווין, נת"ע, וכסגן המבקר הפנימי של חברת אמדוקס.

משמש כדירקטור בלשכה וחבר אקזקוטיבה.

מזה מספר שנים פעיל במספר וועדות בלשכה: ועדה מקצועית, ועדת אסטרטגיה, ועדת מידע ופרסומים (לרבות כתב העת), פורום ניהול סיכונים וועדת הביקורת.

פרסומים

 • מודל COSO 2013 לבקרה פנימית – האם כבר ישמת? – מדריך מקוצר – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית", גיליון ינואר 2015.
 • המסגרת החדשה של הכללים המקצועיים הבינלאומיים של ה-IIA – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון ינואר 2016.
 • הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים בארגון – היכן עובר הגבול? – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון אוגוסט 2016.
 • State of Cybersecurity Implications for 2016 – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון אוגוסט 2016.
 • חשיבות מודעות עובדים באיתור ומניעה של התקפות סייבר – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון דצמבר 2016.
 • איום הכופרה ((Ransomware – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון אפריל 2017.
 • תרגול התקפת סייבר – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון ספטמבר 2017.
 • ניהול עדכוני תוכנה (Patch Management) – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון מרץ 2018.
 • ניהול סיכונים תאגידי – שילוב עם אסטרטגיה וביצועים (COSO ERM) – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון מרץ 2018.
 • חמשת העקרונות לניהול סיכוני הונאות – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון אוגוסט 2018.
 • כישורים טכניים ב"עולם החדש" – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון מרץ 2019.
 • הערכת מהימנות מידע – פורסם בכתב העת של איגוד המבקרים הבינלאומי. נבחר לפרס 2020 Ted Keys Honourable Mention, על איכותו יוצאת הדופן, הצגת רעיונות ברורה, פרקטיות ורלוונטיות למקצוע הביקורת הפנימית.
 • מוכנות הארגון לאירועי סייבר – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון ספטמבר 2019.
 • כפרי בשל – מודל בשלות בשירות הביקורת הפנימית – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון מרץ 2020.
 • שוד ושבר – ביקורת פנימית על תהליך ניהול משברים – פורסם בכתב העת "עיונים בביקורת פנימית" גיליון ספטמבר 2020.