חבר הנהלה

גלבוע ויספיש סגן נשיא, יו"ר ועדת כספים והשקעות

קורות חיים

פרסומים