חבר הנהלה

אורית שבתאי פרנק יו"ר פורום רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

קורות חיים

פרסומים