חבר הנהלה

אביגיל פינטו

חברת ועדת כנסים, לימודים והשתלמויות- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
חברת ועדת הגנת חברים- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

קורות חיים

פרסומים