קורס ניהול סיכונים 30.1-3.4.23

מבוא:
ניהול סיכונים מהווה כלי ניהולי חשוב להתמודדות עם סביבה דינאמית, וארגונים רבים מחויבים בניהול סיכונים כחלק מהממשל התאגידי שלהם. גם ארגונים שאינם מחויבים בכך בוחרים לאמץ תהליכי ניהול סיכונים כדי להגדיל את הסיכויים להשגת המטרות שלהם. בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים בביקורת פנימית, על המבקר הפנימי להבטיח (assure) קיום של תהליכי ניהול סיכונים; הוא עושה זאת באמצעות בניית תכנית עבודה רב שנתית ועריכת ביקורות פרטניות מבוססות סיכונים ובאמצעות ביקורות על ניהול סיכונים בארגון.

מטרות הקורס:

 • הקניית ידע בתחום ניהול הסיכונים, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשימוש במתודולוגיות וכלים מעולם ניהול הסיכונים לעבודת הביקורת הפנימית.
 • הקניית ידע לשילוב כלים מתחום ניהול הסיכונים בעבודת הביקורת הפנימית.
 • תרגול ויישום של החומר הנלמד תוך מיקוד במקרים ודוגמאות פרקטיות.
במסגרת הקורס יחשפו המשתתפים למודלים בניהול סיכונים, רגולציה ודרישות יישום וגילוי בארץ ובעולם, לסוגי סיכונים, לניהול סיכונים בחתך סקטוריאלי-מגזרי, ניהול סיכונים בהקשרי ביקורת פנימית בכלל ובמגזר הציבורי בפרט, שימוש בכלים מעולם ניהול הסיכונים בעבודת הביקורת הפנימית, ממשקי עבודה בין המבקר הפנימי לניהול הסיכונים, ניהול סיכונים של פעילות הביקורת.
בקורס יושם דגש על הצגת דוגמאות פרקטיות ועל התנסות פעילה של המשתתפים.

מרכז אקדמי:
מר גיל בר, רו"ח,  CIA, CRISC, CDPSE, QAR, MA
דירקטור ויו"ר פורום ניהול סיכונים, יו"ר ועדת אסטרטגיה ויו"ר פורום מבקרים ראשיים בלשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

קהל היעד:
מבקרים פנימיים, קציני ציות, דירקטורים, כל מי שמעוניין לנהל/לבקר הסיכונים שלו באופן יותר מובנה

מתכונת הקורס:
10 מפגשים שבועיים בני 3.3 שעות אקדמיות כ"א ובסה"כ 33 שעות אקדמיות/CPE.

מיקום:
ככלל, המפגשים יתקיימו ב ZOOM. יחד עם זאת, ככל שיעלה רצון מצד הנרשמים לקיים חלק מהמפגשים באופן פרונטאלי נקיים אותם פרונטאלית באזור המרכז.
מועדי מפגשים:

 • 30.1.23 יום ב'
 • 6.2.23   יום ב'
 • 13.2.23 יום ב'
 • 20.2.23 יום ב'
 • 27.2.23 יום ב'
 • 5.3.23   יום א'
 • 13.3.23 יום ב'
 • 20.3.23 יום ב'
 • 27.3.23 יום ב'
 • 3.4.23   יום ב'
שעות הקורס:
המפגשים יתקיימו בשעות אחה"צ
17:00 – 18:30 שיעור
18:30 – 18:45 הפסקה
18:45 – 20:00 שיעור
הערה: ייתכנו שינויים בלו"ז סדר המפגשים ושמות המרצים.

תעודה: למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב- 8 מפגשים לפחות מתוך 10 מפגשים.

דמי השתתפות:

 • חברי לשכת המבקרים הפנימייםIIA  ישראל  1,650 ₪
 • חברי לשכות אחיות (איגוד מבקרי רשויות מקומיות, ISACA ישראל, איגוד הדירקטורים)   2,900 ₪
 • אחרים 3,900 ₪
דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד ל 23.1.23. החל מתאריך זה ועד למועד פתיחת הקורס יבוצע חיוב ב- 50% מהתשלום הכולל של הקורס. לאחר מועד פתיחת הקורס יבוצע חיוב מלא.

לפרטים והרשמה לחץ כאן

אולי תתעניינ/י גם ב:

פרטים בקרוב!

לוח השתלמויות 2023

10.01.23

Seeing Risk through COSO 10.1.23

Seeing Risk through COSO (Half day workshop) Overview: Yes, Auditors have heard of COSO but do they really know how to apply it in their audits. This practical and entertaining workshop will use current events in business to provide a practical […]

פרטים והרשמה