סדנת תכנון וכתיבת דוחות ביקורת 24.11-15.12.22

מבוא:
דוח הביקורת מהווה את תמצית ותוצרי עבודת המבקר הפנימי. הליך תכנונו, עיצובו, השבחתו וכתיבתו של דוח הביקורת הינו אחד ההליכים המורכבים בעבודת הביקורת ומחייב מחשבה תחילה. המטרה- לייצר דוח קצר ותמציתי ובה בעת דוח המדגיש/מציג את הסוגיות העיקריות, מנתח ומעריך את הנושא המבוקר; מוסיף ערך, מחדש ומשווק את עבודת המבקר הפנימי.מטרות הסדנה:
להקנות למשתתפים גישה מערכתית-שיטתית, יחד עם כלים ותהליכים תפעוליים לתכנון ולהשבחת הליכי הכתיבה – בדגש על קיצור, מיקוד, הוספת ערך ושיווק הדוח.מרכז הסדנה ומרצה:
בעז ענר, רו"ח, MA, CIA, לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה; מרצה ומנהל סדנאות לביקורת פנימית: אוניברסיטת חיפה-לימודי חוץ; חבר בוועדת כתב העת ובוועדת כנסים, לימודים והשתלמויות- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל.

קהל היעד:
מבקרים פנימיים, רואי חשבון, עובדי ביקורת פנימית ומתמחים.

מתכונת הסדנה:
הסדנה תערך במתכונת של 4 מפגשים בזום, בני 3.25 שעות אקדמיות כל אחד.
המפגשים יכללו הרצאות, הפעלות ותרגולים מעשיים. וכן תרגילי בית- ניתוח אירועים מחוץ למפגש ומשלוח התשובות למנהל הסדנה, תוך דיון וניתוח הפתרונות במפגש הבא (השקעה נוספת המוערכת בכ-45 -דקות-שעה אקדמית לכל מפגש)

מיקום: סדנה וירטואלית (זום)

מועדי המפגשים:
24.11.22- יום ה'
1.12.22- יום ה'
8.12.22- יום ה'
15.12.22- יום ה'

שעות הסדנה:
כל מפגש יתקיים בין השעות 19:00-16:00, כדלקמן:
16:00 – 17:30 סדנה – תיאוריה + הפעלה
17:30 – 17:45 הפסקה
17:45 – 19:00 סדנה – תיאוריה  +הפעלה

תכנית לימודים מפורטת:

לסדנה שני מרכיבי תוכן עיקריים:
מרכיב ראשון– שיפור הליך הדיווח: מתוך שלל הממצאים והנתונים שהביקורת עשויה להניב, כיצד להפיק דוח קצר, תמציתי וממוקד; כיצד לתת מענה לקהלי היעד (בעלי העניין Stakeholders) של הדוח; כיצד להפיק דוח מנתח, מביא ערך ומחדש; כיצד לשווק את הדוח ואת תרומת הביקורת הפנימית.
מרכיב שני– כלים להשבחת הניתוח הביקורתי: השבחת היכולת של הביקורת הפנימית לנתח ולהעריך, טוב יותר, את הנושא/המטלה ועימם – להגדיל את  האיכות והחדשנות של דוח הביקורת. הדגש הוא על יישום של  גישות ומודלים חדשניים, השבחת מקורות מידע, יחד עם מתודולוגיות-שיטות וכלי מדידה כמותיים ואיכותיים. אלה הם תהליכים המפיקים מידע חיוני וחדשני, המשביחים ומוסיפים ערך לאיכות הדוח ולתרומתו.

מבוא:

 • מה דורשים  תקני ה-IIA מדוח הביקורת ומהן מילות המפתח שחוזרות ונשנות בתקנים.
 • מהן הציפיות של הדירקטוריון/ועדת הביקורת/הנהלת הארגון מהמבקר הפנימי.
 • ומנגד- מהן נקודות התורפה בעבודת הביקורת הפנימית.
הוספת ערך והשבחת המטלה – הדגשים, כלים ותהליכים
 • תהליכים בסיסיים: כיצד משפרים את הליך הדיווח: סיעור מוחות ראשוני- דיון, ניתוח, הצגת דרכי פתרון, מתודולוגיות להליכי תכנון וכתיבה של דוח ביקורת, הדגמות בליווי אירועים, תרגילים והפקת תובנות.
 • "דוח ביקורת צופה פני עתיד": היבטים פסיכולוגיים-שיווקיים –תפעוליים – מילוליים- SOFT SKILLS להקטנת החיכוך, להגברת שיתוף הפעולה והגברת המועילות.
השבחת המטלה ועמה השבחת הדוח – הליכים מתקדמים
 • על חשיבות הגדרת המטלה, מטרותיה ומוקדיה: כיצד להגדיר מראש את המטלה/הנושא לבדיקה באופן תפעולי, ממקד ומחדש. השפעת מיקוד המטלה על המשך הדרך- השפעה על איכות דוח הביקורת.
 • יתרונות ובה בעת מגבלות מהותיות של הביקורת המסורתית –המקובלת: ביקורת הציות-  COMPLIANCE.
 • יתרונות שיטת  TOP DOWN לעומת שיטת BOTTOM UP.
 • סדרת שאלות יסוד שייעצבו את הדוח – שאלות שיש לשאול כבר בשלבים הראשוניים של המטלה.
 • השוואתיות-BENCHMARKING ככלי  להפקת תועלת לצרכי עיצוב המטלה.
 • השבחה באמצעות הפקת תובנות – INSIGHTS וחילוץ גורמי שורש –ROOT CAUSE ANALYSIS. התרומה: יצירת תובנות וראיה רוחבית- מערכתית.
 • בעלי העניין: שירותיות/היענות-ערך הלקוח החיצוני והפנימי -CLIENT ORIENTATION ככלי  להשבחת המטלה.
 • מודל הבקרה-CONTROL: הליך שיטתי להשבחת הסקר המקדים, לעיצוב תוכנית הביקורת ותרומה לדוח.
 • בחינת התרבות הארגונית- "ביקורת רכה"-SOFT AUDIT, תרומתה והשפעתה על איכות דוח הביקורת.
 • סוף מעשה במחשבה תחילה: תכנון  וביצוע של מטלות רוחביות-ערכיות-מחַדשות, מביאות ערך, המוליכות לדוח ביקורת חדשני.
הליכי תמצות; הליכי שיווק; מבנה וארגון הדוח; כותרות; מודל להצגת הממצא
 • הליכי תמצות והצגת דוח הביקורת: כיצד להציג דוח  קצר, ממוקד ובה בעת משווק ומוסיף ערך-שיטת TOP 5.
 • השוני המהותי בין: "תקציר/תמצית/עיקרי ממצאים" – לעומת "תקציר מנהלים /תמצית מנהלים.
 • מרכיבי דוח הביקורת: מבנה וארגון דוח ביקורת, תוך הכנסת מרכיבי שיווק.
 • כתיבה והשבחה של הממצא- מרכיבי יסוד של הממצא.
 • על חשיבות הכותרות: אפיון סוגי הכותרות ככלי ממקד ומשווק.
 • שיפור הטקסט – רמת המשפט והקטע: איתור של פגמים מהותיים ובה בעת שכיחים בכתיבת דוחות הביקורת ויצירת מודעות וכלים לשיפור.
 • מצגת ואינפוגרפיקה: עקרונות  והדגשים.

הסדנה מקנה: 17 שעות CPEתעודה: למשתתפים שנכחו ב- 100% מהמפגשים תוענק תעודה.

דמי השתתפות בסדנה:
חברי לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 980₪
חברי לשכות אחיות (ISACA ישראל, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, איגוד הדירקטורים) 1480₪
אחרים 1950₪

לפרטים והרשמה לחץ כאן

אולי תתעניינ/י גם ב:

29.02.24

הכנס המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית 29.2.24

מבקרות ומבקרים פנימיים יקרים, ימים קשים עוברים על כולנו כאומה. אנו מקווים שאתם ומשפחותיכם בריאים, שומרים על אופטימיות וביחד ננצח במערכה. אנו מבקשים להביע את תנחומינו למשפחות השכולות, מאחלים איחולי החלמה לפצועים, ומייחלים לשובם המהיר של החטופים ושל החיילים. אנו […]

פרטים והרשמה
פרטים בקרוב!

לוח השתלמויות 2024