סדנת תכנון וכתיבת דוחות ביקורת 24.11-15.12.22

מבוא:
דוח הביקורת מהווה את תמצית ותוצרי עבודת המבקר הפנימי. הליך תכנונו, עיצובו, השבחתו וכתיבתו של דוח הביקורת הינו אחד ההליכים המורכבים בעבודת הביקורת ומחייב מחשבה תחילה. המטרה- לייצר דוח קצר ותמציתי ובה בעת דוח המדגיש/מציג את הסוגיות העיקריות, מנתח ומעריך את הנושא המבוקר; מוסיף ערך, מחדש ומשווק את עבודת המבקר הפנימי.מטרות הסדנה:
להקנות למשתתפים גישה מערכתית-שיטתית, יחד עם כלים ותהליכים תפעוליים לתכנון ולהשבחת הליכי הכתיבה – בדגש על קיצור, מיקוד, הוספת ערך ושיווק הדוח.מרכז הסדנה ומרצה:
בעז ענר, רו"ח, MA, CIA, לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה; מרצה ומנהל סדנאות לביקורת פנימית: אוניברסיטת חיפה-לימודי חוץ; חבר בוועדת כתב העת ובוועדת כנסים, לימודים והשתלמויות- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל.

קהל היעד:
מבקרים פנימיים, רואי חשבון, עובדי ביקורת פנימית ומתמחים.

מתכונת הסדנה:
הסדנה תערך במתכונת של 4 מפגשים בזום, בני 3.25 שעות אקדמיות כל אחד.
המפגשים יכללו הרצאות, הפעלות ותרגולים מעשיים. וכן תרגילי בית- ניתוח אירועים מחוץ למפגש ומשלוח התשובות למנהל הסדנה, תוך דיון וניתוח הפתרונות במפגש הבא (השקעה נוספת המוערכת בכ-45 -דקות-שעה אקדמית לכל מפגש)

מיקום: סדנה וירטואלית (זום)

מועדי המפגשים:
24.11.22- יום ה'
1.12.22- יום ה'
8.12.22- יום ה'
15.12.22- יום ה'

שעות הסדנה:
כל מפגש יתקיים בין השעות 19:00-16:00, כדלקמן:
16:00 – 17:30 סדנה – תיאוריה + הפעלה
17:30 – 17:45 הפסקה
17:45 – 19:00 סדנה – תיאוריה  +הפעלה

תכנית לימודים מפורטת:

לסדנה שני מרכיבי תוכן עיקריים:
מרכיב ראשון– שיפור הליך הדיווח: מתוך שלל הממצאים והנתונים שהביקורת עשויה להניב, כיצד להפיק דוח קצר, תמציתי וממוקד; כיצד לתת מענה לקהלי היעד (בעלי העניין Stakeholders) של הדוח; כיצד להפיק דוח מנתח, מביא ערך ומחדש; כיצד לשווק את הדוח ואת תרומת הביקורת הפנימית.
מרכיב שני– כלים להשבחת הניתוח הביקורתי: השבחת היכולת של הביקורת הפנימית לנתח ולהעריך, טוב יותר, את הנושא/המטלה ועימם – להגדיל את  האיכות והחדשנות של דוח הביקורת. הדגש הוא על יישום של  גישות ומודלים חדשניים, השבחת מקורות מידע, יחד עם מתודולוגיות-שיטות וכלי מדידה כמותיים ואיכותיים. אלה הם תהליכים המפיקים מידע חיוני וחדשני, המשביחים ומוסיפים ערך לאיכות הדוח ולתרומתו.

מבוא:

 • מה דורשים  תקני ה-IIA מדוח הביקורת ומהן מילות המפתח שחוזרות ונשנות בתקנים.
 • מהן הציפיות של הדירקטוריון/ועדת הביקורת/הנהלת הארגון מהמבקר הפנימי.
 • ומנגד- מהן נקודות התורפה בעבודת הביקורת הפנימית.
הוספת ערך והשבחת המטלה – הדגשים, כלים ותהליכים
 • תהליכים בסיסיים: כיצד משפרים את הליך הדיווח: סיעור מוחות ראשוני- דיון, ניתוח, הצגת דרכי פתרון, מתודולוגיות להליכי תכנון וכתיבה של דוח ביקורת, הדגמות בליווי אירועים, תרגילים והפקת תובנות.
 • "דוח ביקורת צופה פני עתיד": היבטים פסיכולוגיים-שיווקיים –תפעוליים – מילוליים- SOFT SKILLS להקטנת החיכוך, להגברת שיתוף הפעולה והגברת המועילות.
השבחת המטלה ועמה השבחת הדוח – הליכים מתקדמים
 • על חשיבות הגדרת המטלה, מטרותיה ומוקדיה: כיצד להגדיר מראש את המטלה/הנושא לבדיקה באופן תפעולי, ממקד ומחדש. השפעת מיקוד המטלה על המשך הדרך- השפעה על איכות דוח הביקורת.
 • יתרונות ובה בעת מגבלות מהותיות של הביקורת המסורתית –המקובלת: ביקורת הציות-  COMPLIANCE.
 • יתרונות שיטת  TOP DOWN לעומת שיטת BOTTOM UP.
 • סדרת שאלות יסוד שייעצבו את הדוח – שאלות שיש לשאול כבר בשלבים הראשוניים של המטלה.
 • השוואתיות-BENCHMARKING ככלי  להפקת תועלת לצרכי עיצוב המטלה.
 • השבחה באמצעות הפקת תובנות – INSIGHTS וחילוץ גורמי שורש –ROOT CAUSE ANALYSIS. התרומה: יצירת תובנות וראיה רוחבית- מערכתית.
 • בעלי העניין: שירותיות/היענות-ערך הלקוח החיצוני והפנימי -CLIENT ORIENTATION ככלי  להשבחת המטלה.
 • מודל הבקרה-CONTROL: הליך שיטתי להשבחת הסקר המקדים, לעיצוב תוכנית הביקורת ותרומה לדוח.
 • בחינת התרבות הארגונית- "ביקורת רכה"-SOFT AUDIT, תרומתה והשפעתה על איכות דוח הביקורת.
 • סוף מעשה במחשבה תחילה: תכנון  וביצוע של מטלות רוחביות-ערכיות-מחַדשות, מביאות ערך, המוליכות לדוח ביקורת חדשני.
הליכי תמצות; הליכי שיווק; מבנה וארגון הדוח; כותרות; מודל להצגת הממצא
 • הליכי תמצות והצגת דוח הביקורת: כיצד להציג דוח  קצר, ממוקד ובה בעת משווק ומוסיף ערך-שיטת TOP 5.
 • השוני המהותי בין: "תקציר/תמצית/עיקרי ממצאים" – לעומת "תקציר מנהלים /תמצית מנהלים.
 • מרכיבי דוח הביקורת: מבנה וארגון דוח ביקורת, תוך הכנסת מרכיבי שיווק.
 • כתיבה והשבחה של הממצא- מרכיבי יסוד של הממצא.
 • על חשיבות הכותרות: אפיון סוגי הכותרות ככלי ממקד ומשווק.
 • שיפור הטקסט – רמת המשפט והקטע: איתור של פגמים מהותיים ובה בעת שכיחים בכתיבת דוחות הביקורת ויצירת מודעות וכלים לשיפור.
 • מצגת ואינפוגרפיקה: עקרונות  והדגשים.

הסדנה מקנה: 17 שעות CPEתעודה: למשתתפים שנכחו ב- 100% מהמפגשים תוענק תעודה.

דמי השתתפות בסדנה:
חברי לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 980₪
חברי לשכות אחיות (ISACA ישראל, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, איגוד הדירקטורים) 1480₪
אחרים 1950₪

לפרטים והרשמה לחץ כאן

אולי תתעניינ/י גם ב:

26.06.24

סדנה מעשית: ניתוח נתונים 26.6-16.7.24

מבוא: העלייה החדה בהיקפי וסוגי הנתונים שארגונים מנהלים, מחייבת את הביקורת הפנימית להשתמש בכלי אנליטיקס במטרה להישאר אפקטיבית ולהסיק מסקנות רלוונטיות לגבי תהליכים. על-מנת שהביקורת הפנימית תשתמש באופן אפקטיבי בכלי אנליטיקס, עליה להיות מסוגלת לנתח תהליכים ולזהות מוקדים בתהליכים, אותם […]

פרטים והרשמה
18.06.24

סדנה מעשית הגנת הפרטיות 18-25.6.24

מבוא: לאחר המצאת המחשב במאה ה-19 והאינטרנט בסוף שנות ה-60, חלק גדול של החיים שלנו מתחולל באינטרנט. התלות בפלטפורמות מקוונות גדלה עם השנים, ואנשים החלו להשתמש בפלטפורמות מקוונות מגוונות למטרות שונות, כולל עסקים, למידה, בידור, סוציאליזציה ועוד. ההתקדמות הגוברת בטכנולוגיית […]

פרטים והרשמה