3. אקסל – נוסחאות ופונקציות

שעור 9 – מבוא לנוסחאות ופונקציות

בשעור זה נלמד מהי נוסחה, סוגי נוסחאות, פונקציית SUM

שעור 10 – פונקציית ממוצע Average

בשעור זה נלמד על פונקציית ממוצע, משמעות תאים ריקים

שעור 11 – נוסחאות פונקציות Count + CountA (נוסחאות ספירה)

בשעור זה נלמד על פונקציות לספירת תאים ומה ההבדל בין Count ל CountA

אקסליסט

בשעור זה נלמד את נוסחאות מינימום ומקסימום, עיצוב מספרים, שעות, תאריכים, אחוזים