2. אקסל – עבודה עם תאים וחישובים פשוטים

שיעור 5 – תאים, עמודות, שורות

בשיעור זה נלמד על: הוספת תאים, מחיקת תאים, עיצוב עמודות, עיצוב שורות, הוספת שורות, הוספת עמודות, אפיון גיליון שלם

שעור 6 – ידית המילוי (גרירה, שכפול, נוסחאות, פונקציות)

בשעור זה נלמד על ידית המילוי, שימוש בעכבר, גרירת תאים, גרירת נוסחאות פונקציות, רצף תאים, רצף מספרים, רצף תאריכים, שכפול נוסחאות, פונקציות

שעור 7 – חישובים בתאים

בשיעור זה נלמד על חישובים בסיסיים, הפניות לתאים, איך תא פועל, פעולות חשבון בתוך התא

שעור 8 – קבוע הפניות לתאים (F4)

בשעור זה נלמד על ערך מוחלט באקסל, ערך יחסי באקסל, הפניות לתאים, הפנייה יחסית, הפנייה מוחלטת, הפנייה חלקית, קיבוע מוחלט, קיבוע חלקי, קיבוע יחסי, נעילת תאים