נייר עמדה – בנוגע לטיוטת חוזר רשות החברות הממשלתיות בנוגע לקביעת כללים להבטחת יעילות ותקינות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

לאחרונה, רשות החברות הממשלתיות פרסמה טיוטת חוזר, שתכליתו קביעת כללים להבטחת יעילות ותקינות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות. עמדת IIA ישראל (בפן המקצועי ובפן המשפטי) מפורטת בלינק זה, ולהלן תמציתה:

אנו מברכים על היוזמה לחיזוק הביקורת הפנימית.
יחד עם זאת, לא מצאנו התייחסות למהות הנושא: קרי – אפקטיביות הביקורת הפנימית באמצעות היקף ומשאבים המשפיעים על יכולת הביקורת לתפקד באופן מקצועי וראוי, כמו גם הכפפת המבקר ליו"ר הדירקטוריון.

אנו מצרים על הניסיון להפלות בין מבקרים פנימיים שכירים לעצמאים (תוך התערבות פסולה בעצמאות שיקולי דירקטוריון), ואשר סותר את החוק, הפסיקה, המלצות ועדת זיילר, תקני IIA ואת הנוהג המקובל בעולם של 200 אלף מבקרים ב-180 מדינות; הרשות אף לא ביססה זאת על מחקר או נימוקים.

עמדתנו מפרטת כשלים וליקויים רבים נוספים שנפלו בטיוטת החוזר.