"עסקות בעלי עניין": איתור, הסדרה ובקרה- כנס 04.01.18- IIA ישראל